Chalmers campus Lindholmen

Att studera på Chalmers

Högskoleingenjör eller civilingengör? Vad är skillnaden och vilket passar dig bäst?

Högskoleingenjör

  • Högskoleingenjör blir du efter tre år (180 högskolepoäng), vilket innebär att du kommer snabbt ut på arbetsmarknaden.
  • Som högskoleingenjör läser du mindre matematik. Dessutom delas teorin upp mer och du lär dig hur du tillämpar teoretiska modeller i teknisk problemlösning.
  • Som högskoleingenjör ligger fokus på att använda och utveckla den teknik som redan finns.

Civilingenjör

  • Civilingenjör blir du efter fem år (300 högskolepoäng). Programmen är mer teoretiska och förbereder för fortsatta studier och forskning.
  • Som civilingenjör läser du mer matematik och fysik – och på en mer avancerad nivå.
  • Som civilingenjör ligger fokus på att skapa framtidens teknik.

Syntolkning: illustration över högskole- och civilingenjörsutbildningar


På Chalmers har vi ett utbildningssystem som är anpassat till internationell standard. Det gör det enklare för dig
att studera vidare i något annat land och enklare för internationella arbetsgivare att värdera din examen. Utbildningen till civilingenjör och arkitekt på Chalmers sker i två steg:

De första tre åren (180 högskolepoäng) utgörs av grundstudier. Efter dessa tre år kan en teknologie kandidatexamen tas ut. Denna del kräver inga tidigare högskolestudier. Den andra delen, de avslutande två åren (120 högskolepoäng), utgörs av studier på avancerad nivå som genomförs i form av ett masterprogram. Efter dessa två år kan en masterexamen tas ut. Efter att du läst de båda delarna, grundstudier på tre år och ett masterprogram på två år, kan du också få ut en civilingenjörs- eller arkitektexamen, vilket är det vanligaste. Alla kombinationer av de båda delarna ger dock inte alltid rätt till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Masterprogram

När det kommer till de två avslutande åren kan du välja mellan ett antal masterprogram för att inrikta dig på det du är intresserad av. Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, även från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför helt på engelska, undantaget ämneslärarprogrammet Lärande och ledarskap som ges på svenska. Du som har läst på Chalmers kan välja att studera de avslutande två åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige.


Det finns runt 40 masterprogram som du kan välja bland. Programmen formas utifrån Chalmers
styrkeområden och samhällets behov. På så vis kan Chalmers snabbt möta omgivningens krav
och utbilda ingenjörer och arkitekter med rätt kompetens. Varje masterprogram består av obligatoriska
kurser samt ett antal valbara kurser vilket ger dig möjlighet att forma din egen profil på utbildningen.
 

Platsgaranti

Du som går på Chalmers civilingenjörs-/arkitektutbildningar är garanterad plats på något av de
masterprogram som är kopplade till den utbildning du valt. Även du som är högskoleingenjör från Chalmers kan, efter eventuell komplettering, komma att få garantiplats till masterprogram knutna till den inriktning du haft på dina grundstudier. Du kan också välja att läsa ett masterprogram som inte är kopplat till dina grundstudier, men då kan du behöva komplettera med obligatoriska kurser för att bli behörig. I det fallet är du inte garanterad plats.​
​​

Publicerad: ti 25 sep 2018.