Att studera på Chalmers

Bland 30 tekniska och kreativa grundutbildningar, två varianter av Tekniskt basår samt 40 masterprogram finns det någonting för alla hos oss på Chalmers. 

Sedan många år tillbaka har vi ett nära utbyte med näringsliv och samhällsaktörer. För dig som studerar hos oss betyder det en mängd spännande gästföreläsningar, studiebesök, examensarbeten och möjlighet till verklighetsbaserade projektarbeten. Det innebär också att du redan under dina studier kommer få möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Ikea, ABB, Volvo AB, Svenska miljöinstitutet och GKN Aerospace Sweden är bara några av de företag som vi samarbetar med. 

Under våra årliga arbetsmarknadsdagar får du chansen att knyta ännu fler kontakter med personer från näringslivet och undersöka vilka möjligheter som finns efter examen. Ett exempel på ett sådant evenemang är Charm – Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsmässa ​som arrangeras varje februari. Faktum är att 90 procent av våra studenter får ett jobb inom ett halvår efter examen. ​

Det här lär du dig hos oss

Med en examen från Chalmers blir du en eftertraktad problemlösare, oavsett om du utbildar dig till ingenjör, arkitekt, sjöbefäl eller lärare. Under din utbildning får du en fördjupad förståelse för helheter och sammanhang, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. En hållbar framtid finns med i allt vi gör och hjälper oss att på ett engagerat sätt möta människans behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hos oss lär du dig också att tackla verkliga problem, testa nya idéer och göra skillnad för världen. För att uppnå detta arbetar du ofta i team, precis som det ser ut på verklighetens arbetsplatser. Bredvid dig har du studiekamrater och äldre studenter, tillsammans använder ni era olika talanger för att nå ett gemensamt mål. Du möter också lärare och professorer som forskar i ämnet de undervisar i. Det ger en extra dimension till ditt lärande.

Vill du plugga på Chalmers, men saknar behörighet?

På bara två terminer kan du få rätt förkunskaper till våra tekniska utbildningar genom att läsa Tekniskt basår på campus​ eller Tekniskt basår på distans.

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi. Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. Om du klarar dina studier på tekniskt basår har du en garanterad plats på några utvalda utbildningar på Chalmers. ​​

Skillnaden mellan civil- och högskoleingenjör

På Chalmers kan du välja mellan två ingenjörsinriktningar – civilingenjör och högskoleingenjör. Men vad är det
egentligen för skillnad? 

  • Civilingenjör (300 hp) 
    Som civilingenjör arbetar du ofta med att utveckla morgondagens teknik. Det är en femårig yrkesutbildning som är mer teoretisk jämfört med en högskoleingenjörsutbildning. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper och klarar av att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. 
  • Högskoleingenjör (180 hp)
    Som högskoleingenjör arbetar du i många fall med att utveckla befintlig teknik och att göra den ännu bättre. Det är en treårig yrkesutbildning som till skillnad från en civilingenjörsutbildning är mer praktisk och ger en snabbare väg ut i arbetslivet. I den läser du också mindre matematik och fysik än i civilingenjörsutbildningen. 

​Välj ett masterprogram som passar dig

När det kommer till de två avslutande åren på din utbildning kan du välja mellan 40 olika masterprogram för att inrikta dig på det du är intresserad av. Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, även från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför helt på engelska, förutom ämneslärarprogrammet Lärande och ledarskap som ges på svenska. Du som har läst på Chalmers kan även välja att studera de avslutande två åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige. 

Så fungerar platsgarantin till mastern

Du som går på Chalmers civilingenjörs-/arkitektutbildningar är garanterad plats på något av de
masterprogram som är kopplade till den utbildning som du valt. Även du som är högskoleingenjör från Chalmers kan, efter eventuell komplettering, komma att få garantiplats till masterprogram knutna till den inriktning du haft på dina grundstudier. Du kan också välja att läsa ett masterprogram som inte är kopplat till dina grundstudier, men då kan du behöva komplettera med obligatoriska kurser för att bli behörig. I det fallet är du inte garanterad en plats.  

Börja yrkeslivet med ditt examensarbete

Under din sista termin på Chalmers jobbar du med ett examensarbete. Då kommer du att använda dina kunskaper från vad du har lärt dig från tidigare kurser för att utreda, analysera och föreslå en lösning på en utmaning eller ett verkligt problem. Dessutom kommer du att lära dig nya saker på vägen. Väljer du att göra ditt exjobb på ett företag får du inte bara nya insikter om ditt kommande arbetsliv. Du får dessutom bra kontakter som ofta leder till ett riktigt jobb. 

Sidansvarig Publicerad: må 26 sep 2022.