Chalmers campus Lindholmen

Att studera på Chalmers

På Chalmers kan du välja mellan olika ingenjörs-, sjöfarts,- och arkitektutbildningar, 39 masterprogram på engelska, 1 masterprogram på svenska, forskarutbildning av hög klass och skräddarsydda utbildningar för dig som är yrkesverksam och vill kompetensutveckla dig. Vi hoppas att du hittar den utbildning som just du söker.
 

Civil- eller högskoleingenjör?

Du kommer att stöta på begreppen högskoleingenjör och civilingenjör på Chalmers. Men vad betyder de egentligen? Den tydligaste skillnaden är utbildningens längd. Högskoleingenjör blir du efter 180 högskolepoäng (3 år) och civilingenjör blir du efter 300 högskolepoäng (5 år).
 
Mer teoretisk eller mer tillämpad
Det handlar inte bara om hur många poäng man läser utan också om vilken inriktning det är på studierna. Lite förenklat kan man säga att civilingenjörsutbildningarna är mer teoretiska och förbereder för fortsatta studier och forskning. Medan högskoleingenjörsutbildningarna är mer konkreta och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.
Mer eller mindre matematik
Du som väljer en civilingenjörsutbildning kommer att läsa mer matematik och fysik, och dessutom på en mer avancerad nivå. I högskoleingenjörsutbildningarna läser man en mindre mängd matematik. Dessutom portioneras teorin ut mer och du lär dig hur du använder de teoretiska modellerna i samband med att du ska lösa ett tekniskt problem.
En tumregel
En vanlig snabbförklaring brukar vara att: ”Högskoleingenjören använder och vidareutvecklar befintlig teknik medan civilingenjören utvecklar framtidens teknik.” Verkligheten är förstås aldrig riktigt så enkel, men som tumregel funkar det ändå hyggligt.​​
 

Utbildning i två delar

De första tre åren (180 högskolepoäng) utgörs av grundstudier. Efter dessa tre år kan en teknologie kandidatexamen tas ut. Denna del kräver inga tidigare högskolestudier. Den andra delen, de avslutande två åren (120 högskolepoäng), utgörs av studier på avancerad nivå som genomförs i form av ett masterprogram. Efter dessa två år kan en masterexamen tas ut. Efter att du läst de båda delarna, grundstudier på tre år och ett masterprogram på två år, kan du också få ut en civilingenjörs- eller arkitektexamen, vilket är det vanligaste. Alla kombinationer av de båda delarna ger dock inte alltid rätt till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
 
Masterprogram – den avslutande delen på utbildningen
När det kommer till de två avslutande åren kan du välja mellan ett antal masterprogram för att inrikta dig på det du är intresserad av. Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, även från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför helt på engelska, undantaget ämneslärarprogrammet Lärande och ledarskap som ges på svenska. Du som har läst på Chalmers kan välja att studera de avslutande två åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige.
 
Välj mellan 39 masterprogram
Det finns 39 masterprogram som du kan välja bland. Programmen formas utifrån Chalmers styrkeområden och samhällets behov. På så vis kan Chalmers snabbt möta omgivningens krav och utbilda ingenjörer och arkitekter med rätt kompetens. Varje masterprogram består av obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser vilket ger dig möjlighet att forma din egen profil på utbildningen.
 
Platsgaranti
Du som går på Chalmers civilingenjörs-/arkitektutbildningar är garanterad plats på något av de masterprogram som är kopplade till den utbildning du valt. Även du som är högskoleingenjör från Chalmers kan, efter eventuell komplettering, komma att få garantiplats till masterprogram knutna till den inriktning du haft på dina grundstudier. Om du är intresserad av både master- och civilingenjörsexamen kan det eventuellt behövas ytterligare kompletteringar av dina tidigare ingenjörsstudier utöver antagningskravet. Du kan också välja att läsa ett masterprogram som inte är kopplat till dina grundstudier, men då kan du behöva komplettera med obligatoriska kurser för att bli behörig. I det fallet är du inte garanterad plats.
 

Publicerad: fr 29 okt 2010. Ändrad: må 04 dec 2017