Att studera med funktionsnedsättning

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, öppen för alla. Därför strävar Chalmers efter att vara ett föredöme när det gäller att erbjuda studerande och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för arbete, studier och personlig utveckling, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.


Vad menas med funktionsnedsättning?
Med begreppet funktionsnedsättning avses fysiska, psykiska eller neuropsykiatriska begränsningar av funktionsförmågan samt specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
 
 
Så här ansöker du om stöd
Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett giltligt intyg för att kunna göra din ansökan.
När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail som bekräftar att ansökan är inkommen. Funka beslutar om stöd. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais. Du får ett mail när detta är klart.
Vid behov bokar vi en tid så att vi kan träffas och diskutera dina stödåtgärder.
Vid frågor är du välkommen att maila oss på mailadressen funka@chalmers.se
 
 

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Annelie Karlsson
031-772 1922
funka@chalmers.se

Heidi Wåxberg
031-772 1830
funka@chalmers.se


Mer information:

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 07 mar 2016