Bild på studenter på mottagningen

Vägledning, information och praktik för nyanlända

Har du uppehållstillstånd och vill studera på Chalmers?

För dig med utländsk gymnasieexamen och/eller akademiska studier inom teknik, sjöfart eller arkitektur, erbjuder vi vägledning mot Chalmers utbildningar, samt möjlighet till praktikplats inom en rad olika områden.

Vägledning & kontakt

Lena Lundström och Kiki Henrysdotter

Telefon: 031-772 25 00

Vanliga frågor och svar

Grundutbildningsprogram

Chalmers grundutbildningar ges på svenska. För att vara behörig måste du ha en gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6. Då är du grundläggande behörig för studier på högskola och universitet i Sverige. För de program du kan studera på Chalmers krävs även vissa specifika kurser, detta är den särskilda behörigheten.
  • Högskoleingenjör, 3 år samt Civilingenjör, 5 år har särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1.
  • Arkitektur, 5 år har särskild behörighet: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik, 3 år har särskild behörighet: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Sjökapten samt Sjöfart och logistik, 3 år har särskild behörighet:
    Matematik 3b eller 3c, och Fysik 1 eller Naturkunskap 2.
  • Sjöingenjör, 4 år har särskild behörighet: Matematik 3b eller 3c, och Fysik 1.
  • Sjöbefäl klass VII (1 år) har endast grundläggande behörighet.
  • Tekniskt basår (1 år) har särskild behörighet: Matematik 2. 

Läs mer om program på Chalmers

Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning, 1 år

Chalmers erbjuder en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.

Masterprogram, 2 år

Chalmers utbildningar på avancerad nivå (masterprogram) ges på engelska. Om du vill studera på avancerad nivå måste du ha en Kandidatexamen (Bachelor) + Engelska 6 eller godkänt språktest.
Masterprogram på Chalmers
English language requirement

Forskarutbildning, forskartjänst (PhD)

Chalmers har också utbildningar på forskarnivå, forskarutbildning, för dig som har avlagd examen på avancerad nivå.
Forskarutbildning

Fristående kurs (single subject course)
Vidareutbildning för yrkesverksamma, VFY

Chalmers erbjuder framförallt utbildningsprogram, men det finns möjligheter att söka fristående kurs för dig med akademisk examen och minst 1 års yrkeserfarenhet. Detta kallas vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY). Du kan söka befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud  både inför vår- och hösttermin. Utöver VFY erbjuder Chalmers endast fristående kurser till alumner (de som tidigare tagit examen vid Chalmers).

Har du en utländsk examen och vill ha den bedömd?

Om du söker jobb är det bra att kunna visa vad den utländska examen du har motsvarar här i Sverige. Det gör vi inte på Chalmers. Vill du ha ett utlåtande ska du ansöka hos Universitets- och högskolerådet, UHR för att få en bedömning och ett utlåtande. Utlåtandet från UHR är ett officiellt dokument som du visar arbetsgivaren vid en jobbansökan. Du kan ansöka om en prövning även om du inte har ett fullständigt examensbevis. Saknar du vissa dokument kan UHR ge dig en beskrivning av din utbildning, det dokumentet kan vara bra att ha när du söker jobb.
Läs mer om hur du ansöker hos UHR om du har dokument som styrker din examen
Läs mer om hur du ansöker hos UHR om du har en examen utan dokumentation

Har du studerat på universitet tidigare, men saknar en examen?

Har du inte avslutat dina studier kan du söka till Chalmers grundutbildningsprogram år 1 samt till det som kallas för senare del av program. Du söker till samma program men med två olika anmälningskoder. Du måste vara antagen till ett program på Chalmers för att kunna ansöka om att tillgodoräkna dig tidigare studier. Det ges inga förhandsbesked om tillgodoräknanden.

Senare del av program

MOOC - Massive Open Online Courses

MOOC-kurser, efter engelskans Massive Open Online Courses, innebär ny kunskap för alla som har en uppkopplad dator. Över hela världen kan du som är intresserad se på föreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter framför dator, läsplatta eller i mobilen. Chalmers MOOC-kurser ges på engelska. 

OLS - Online Linguistic Support

Chalmers erbjuder språkkurser online, sk Online Linguistic Support). Efter ett språktest deltar du i kurser i svenska eller engelska som anpassas efter din kunskapsnivå och ges online. Språktestet och kurserna är gratis.
Är du intresserad, kontakta oss på mejl eller telefonnumret som finns högst upp på sidan.

Informationsmöten om högre utbildning

Chalmers, Arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet och Integrationscentrum Göteborg, arrangerar informationsmöten om universitetsstudier varje termin. På mötet får du information om vilka möjligheter du har och vilka meriter som krävs för att studera på Chalmers. Mötet tolkas och det finns möjlighet till individuella samtal. Kontakta Chalmers vägledning för information om nästa tillfälle.

Studiebesök på Chalmers

Vi tar emot bokade studiebesök för grupper, kontakta Chalmers vägledning för information.

Praktikplats på Chalmers

Kontakta Anna Holmqvist Dahl på Chalmers HR-avdelning för mer information.

Publicerad: to 07 apr 2016. Ändrad: må 04 jun 2018