Bild på studenter på mottagningen

Vägledning, information och praktik för nyanlända

​Är du nyanländ, har uppehållstillstånd och vill studera på Chalmers?

För dig med utländsk gymnasieexamen och/eller akademiska studier inom teknik, sjöfart eller arkitektur, erbjuder vi vägledning mot Chalmers utbildningar, samt möjlighet till praktikplats inom en rad olika områden.

Vägledning & kontakt

Lena Lundström och Fereshteh Erfan

Telefon: 031-772 25 00

 

Grundutbildningsprogram

Chalmers grundutbildningar ges på svenska. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet.
  • Högskoleingenjör, 3 år samt Civilingenjör, 5 år har gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1.
  • Arkitektur, 5 år, har gymnasiekurserna Matematik 3, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik, 3 år, har gymnasiekurserna Matematik 3, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Sjökapten samt sjöfart och logistik, 3 år har gymnasiekurserna Matematik 3 och Fysik 1 eller Naturkunskap 2.
  • Sjöingenjör, 4 år, har gymnasiekurserna Matematik 3 och Fysik 1.
  • Sjöbefäl klass VII har endast grundläggande behörighet.
  • Tekniskt basår har gymnasiekurserna Matematik 2. 

Grundutbildningsprogram

 

Masterprogram

Chalmers utbildningar på avancerad nivå (masterprogram) ges på engelska. Om du vill studera på avancerad nivå måste du ha Kandidatexamen + Engelska 6 eller godkända språktest.
Masterprogram
English language requirement
 

Forskarutbildning

Chalmers har också utbildningar på forskarnivå, forskarutbildning, för dig som har avlagd examen på avancerad nivå.
Forskarutbildning

Fristående kurs (single course)
Vidareutbildning för yrkesverksamma, VFY

Chalmers erbjuder framförallt utbildningsprogram, men det finns möjligheter att söka fristående kurs för dig med akademisk examen och minst 1 års yrkeserfarenhet. Detta kallas vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY). Du kan söka befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud  både inför vår- och hösttermin. Utöver VFY erbjuder Chalmers endast fristående kurser till alumner (de som tidigare tagit examen vid Chalmers).

Har du en examen?

Chalmers bedömer inte din examen. Skicka dina examensbevis till Universitets- och högskolerådet, UHR för bedömning.
 

Har du ingen examen?

Har du läst på universitet tidigare men inte avslutat dina studier kan du söka till Chalmers grundutbildningsprogram år 1. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet. Chalmers grundutbildningsprogram ges bara på svenska.


Behörig genom reell kompetens
Om du saknar formell behörighet för det program du vill läsa på Chalmers kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens. Detta kan vara kunskaper och färdigheter från arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller andra livserfarenheter som kommer hjälpa dig klara dina studier.
Reell kompetens

Senare del av program

Du kan också söka till år 2 eller 3 på Chalmers grundutbildningsprogram utifrån bedömning av dina tidigare meriter. Det måste finnas lediga utbildningsplatser och du ska kunna tillgodoräkna dig resultat från tidigiare universitetsstudier som motsvarar 35 hp. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Chalmers grundutbildningsprogram ges bara på svenska.


Checklista

För att vi ska kunna ge dig vägledning fyll i checklistan och mejla till oss.


Studiebesök på Chalmers

Bokade studiebesök för grupper, kontakta Lena Lundström och Fereshteh Erfan.

Praktikplats på Chalmers

Chalmers erbjuder praktikplatser till nyanlända akademiker. I dagsläget finns ett flertal platser inom en rad olika områden. I detta initiativ samarbetar vi med Arbetsförmedlingen och Engineer2Engineer, ett Vinnova-finansierat projekt som vänder sig till kandidater från Migrationsverket.

Är du intresserad, kontakta Sofie Jansson eller Anna Holmqvist Dahl för mer information.

Informationsmöten

Två gånger per termin ordnar Chalmers tillsammans med Arbetsförmedlingen och Göteborgs universitet, i samverkan med Integrationscentrum Göteborg, informationsmöten om universitetsstudier och högre utbildning i Sverige.

Tillfällena vänder sig till dig som har flyktingbakgrund och har tvingats avbryta dina studier eller akademiska karriär i ditt hemland. Under mötet får du information om vilka möjligheter du har och vad som krävs för att studera på Chalmers. Informationen vid mötet tolkas och därefter finns det möjlighet till individuella samtal.

Syftet är att ge kunskap om och vägledning in till högre utbildning och etablering i samhället.


OLS - Online Linguistic Suppor

Chalmers erbjuder OLS licenser (Online Linguistic Support) till personer som omfattas av EU:s definition av flyktingar. Efter ett språktest deltar du i språkkurser online i svenska eller engelska. Kurserna anpassas efter din kunskapsnivå och ges online. Både språktestet och kurserna är gratis.

Anmälan gör du till vagledning@chalmers.se

Mooc - Massive Open Online Courses

Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, ger möjligheter till ny kunskap för alla som har tillgång till en uppkopplad dator. Kursdeltagare över hela världen kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter framför dator, surfplatta eller mobiltelefon. Chalmers mooc-kurser ges på engelska. 

Mooc-kurser 


Studentledda initiativ

Studentföreningen REACT arrangerade våren 2016 en kurs och föreläsningsserie för att öka förståelsen för hur det är att jobba som ingenjör i Sverige. Föreläsningarna handlade om arbetslagar, företagsklimatet i Västsverige och företagskultur, blandat med inspirationsföreläsningar av personer som gjort samma resa. REACT arrangerade även språkcaféer och studiebesök på västsvenska företag. Förhoppningsvis går en ny kurs av stapeln våren 2017.
REACT

Publicerad: to 07 apr 2016. Ändrad: fr 12 maj 2017