Bild på studenter på mottagningen

Vägledning, information och praktik för nyanlända

​Är du nyanländ, har uppehållstillstånd och vill studera på Chalmers?

För dig med utländsk gymnasieexamen och/eller akademiska studier inom teknik, sjöfart eller arkitektur, erbjuder vi vägledning mot Chalmers utbildningar, samt möjlighet till praktikplats inom en rad olika områden.

Vägledning & kontakt

Lena Lundström och Kiki Henrysdotter

Telefon: 031-772 25 00

 

Grundutbildningsprogram

Chalmers grundutbildningar ges på svenska. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet.
  • Högskoleingenjör, 3 år samt Civilingenjör, 5 år har gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1.
  • Arkitektur, 5 år, har gymnasiekurserna Matematik 3, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik, 3 år, har gymnasiekurserna Matematik 3, Naturkunskap 2, eller Fysik 1 och Kemi 1, samt Samhällskunskap 1.
  • Sjökapten samt sjöfart och logistik, 3 år har gymnasiekurserna Matematik 3 och Fysik 1 eller Naturkunskap 2.
  • Sjöingenjör, 4 år, har gymnasiekurserna Matematik 3 och Fysik 1.
  • Sjöbefäl klass VII har endast grundläggande behörighet.
  • Tekniskt basår har gymnasiekurserna Matematik 2. 

Grundutbildningsprogram

 

Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning

Chalmers erbjuder en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.

Masterprogram

Chalmers utbildningar på avancerad nivå (masterprogram) ges på engelska. Om du vill studera på avancerad nivå måste du ha Kandidatexamen + Engelska 6 eller godkända språktest.
Masterprogram
English language requirement
 

Forskarutbildning

Chalmers har också utbildningar på forskarnivå, forskarutbildning, för dig som har avlagd examen på avancerad nivå.
Forskarutbildning

Fristående kurs (single course)
Vidareutbildning för yrkesverksamma, VFY

Chalmers erbjuder framförallt utbildningsprogram, men det finns möjligheter att söka fristående kurs för dig med akademisk examen och minst 1 års yrkeserfarenhet. Detta kallas vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY). Du kan söka befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud  både inför vår- och hösttermin. Utöver VFY erbjuder Chalmers endast fristående kurser till alumner (de som tidigare tagit examen vid Chalmers).

Har du en examen?

Chalmers bedömer inte din examen. Skicka dina examensbevis till Universitets- och högskolerådet, UHR för bedömning.
 

Har du ingen examen?

Har du läst på universitet tidigare men inte avslutat dina studier kan du söka till Chalmers grundutbildningsprogram år 1. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet. Chalmers grundutbildningsprogram ges bara på svenska.


Behörig genom reell kompetens
Om du saknar formell behörighet för det program du vill läsa på Chalmers kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens. Detta kan vara kunskaper och färdigheter från arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller andra livserfarenheter som kommer hjälpa dig klara dina studier.
Reell kompetens

Senare del av program

Du kan också söka till år 2 eller 3 på Chalmers grundutbildningsprogram utifrån bedömning av dina tidigare meriter. Det måste finnas lediga utbildningsplatser och du ska kunna tillgodoräkna dig resultat från tidigiare universitetsstudier som motsvarar 35 hp. Om du vill studera på grundnivå måste du ha gymnasieexamen + svenska som andraspråk 3 + Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet. Chalmers grundutbildningsprogram ges bara på svenska.


Checklista

För att vi ska kunna ge dig vägledning fyll i checklistan och mejla till oss.


Studiebesök på Chalmers

Vi tar emot bokade studiebesök för grupper, kontakta oss på mejl eller telefonnumret som finns högst upp på sidan.

Praktikplats på Chalmers

Chalmers erbjuder praktikplatser till nyanlända akademiker inom en rad olika områden. I detta initiativ samarbetar vi med Arbetsförmedlingen och Engineer2Engineer, ett Vinnova-finansierat projekt som vänder sig till kandidater från Migrationsverket.

Kontakta Sofie Jansson eller Anna Holmqvist Dahl för mer information.

Informationsmöten om högre utbildning

Chalmers, Arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet och Integrationscentrum Göteborg, arrangerar informationsmöten om universitetsstudier varje termin. Mötena vänder sig till dig som har flyktingbakgrund och har avbrutit dina studier eller akademiska karriär i ditt hemland. På mötet får du information om vilka möjligheter du har och vad som krävs för att studera på Chalmers. Mötet tolkas och det finns möjlighet till individuella samtal.


OLS - Online Linguistic Suppor

Chalmers erbjuder OLS licenser (Online Linguistic Support) till personer som omfattas av EU:s definition av flyktingar. Efter ett språktest deltar du i kurser i svenska eller engelska som anpassas efter din kunskapsnivå och ges online. Språktestet och kurserna är gratis.
Är du intresserad, kontakta oss på mejl eller telefonnumret som finns högst upp på sidan.

Mooc - Massive Open Online Courses

Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, innebär ny kunskap för alla som har en uppkopplad dator. Över hela världen kan de som är intresserade se på föreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter framför dator, läsplatta eller i mobilen. Chalmers mooc-kurser ges på engelska. 

Publicerad: to 07 apr 2016. Ändrad: on 27 sep 2017