Tracks genrebild

Tracks – valbara kurser och innovativa lärandemiljöer

Tracks betyder spår och det är just det Chalmers studenter och alumner erbjuds – spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser utanför ordinarie program, som studenten själv väljer efter eget intresse. Tracks är en unik satsning på lärande och lärandemiljöer som rustar högskolan och studenterna för framtidens behov och utmaningar.

Tracks är en av de största satsningarna inom utbildningsområdet i Chalmers 190-åriga historia. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad studiegång.  


Är du student? Läs mer om Tracks kurser på Chalmers studentportal​​​

Professionella färdigheter

Inom ramen för Trackskurserna möts studenter från olika program och studerar tvärdisciplinära ämnen tillsammans. Arbetssättet utvecklar dina kunskaper och färdigheter ibland annat teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade professionella färdigheter – utan att kompromissa med de mer djupgående ämneskunskaperna som varje kurs ger.

Moderna lärandemiljöer

En samlad lärandemiljö med fokus på framtida behov och flexibla lösningar utvecklas just nu på campus Johanneberg. Tracks Lärandemiljö ska bland annat erbjuda studenterna nya arbetssätt och moderna verktyg. Planen är att den ska innehålla exempelvis simulationsrum, datasalar, verkstäder anpassade för olika sorters materialanvändning, rapid prototyping med 3D-printer, studio för film och virtual reality, fysiologilab, textilstudio med mera. Invigning förväntas ske under 2021.

Trackskurser 

Trackskurserna en uppskattad del av det ordinarie utbildningsutbudet, men de tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. 

Trackskurserna är valbara, öppna för Chalmersstudenter från alla program, årskurs 2-5 och för Chalmers alumner.

Du kan läsa Trackskurser antingen på grundläggande eller avancerad nivå beroende på var du befinner dig i dina studier. Kurserna är CSN-berättigade.

Omfattningen på Trackskurserna är 3, 7,5 och 15 p. Men de flesta kurser ges under en längre tid, exempelvis under en termin (halvfart) eller längre (kvartsfart).

Kurserna är inte bundna till någon läsperiod utan kan startas upp och avslutas under olika tidpunkter under läsåret.

Chalmers studentportal​ kan du läsa mer om vilka kurser som finns för tillfället, vad de handlar om, behörighetskrav med mera. Där finns även kontaktinformation för frågor, information om när kurser börjar och när det är deadline för ansökan. 

Villkor för kurserna definieras av ansvarig examinator. Om du som student inte har tillräcklig behörighet, går det att komplettera med inläsning av förkunskaper före eller under kursens gång i överenskommelse med examinator. 

Temaområden

Trackskurserna hålls under speciellt utvalda teman. Varje år utvärderas och väljs nya aktuella temaområden av Tracks styrgrupp. Även etablerade teman kan väljas om på nytt om de är fortsatt relevanta. Under 2020/2021 finns kurser under följande fem teman:

  • Emerging Technologies – from science to innovations
  • Hållbara städer
  • Hållbar produktion
  • Hållbara transporter
  • Hälsa och sportteknologi

Läs mer på Chalmers studentportal​


Artiklar om Tracks 

Så ska Chalmers studenter klara framtidens ingenjörsutmaningar (Ny Teknik, oktober 2019)

AI, transporter och sport blir först ut i ny utbildningssatsning (Chalmers Magasin, juni 2019)

Tracks förbereder studenter för framtiden​ (Chalmers.se, mars 2019)

​Trackskurs i Music Engineering​ (Chalmers.se, april 2020)


Sidansvarig Publicerad: må 19 apr 2021.