Hjälp och stöd under studietiden

​Studentcentrum

Studentcentrum hjälper dig med svar på vanliga frågor kring dina studier. Du kan få hjälp med att få ett studieintyg, vägledning till hur du om​registrerar dig på en kurs i Ladok eller hur du anmäler dig till en tenta. Du kan också vända dig till Studentcentrum för att få hjälp med att hitta rätt person att kontakta i andra frågor. 

Chalmers bibliotek

Chalmers bibliotek finns på båda campus och erbjuder ett flertal tjänster för studenter, bland annat:
  • Mattesupport
  • Chalmers skrivcenter​, som kan hjälpa dig att strukturera en inlämningsuppgift, att förbereda en presentation eller hur du skriver källhänvisning på rätt sätt.bild på skrivbord i biblioteksmiljö
  • Läs- och skrivstöd, i form av talböcker och en lässtudio som är uttrustad med olika läshjälpmedel.
  • Söktjänster och tillgång till databaser, böcker, e-böcker och artiklar
  • Tillgång till grupprum, tysta studierum, seminarierum, café och lunchrum

Studenthälsan
Studenthälsan kan hjälpa dig med problem som är kopplade till din studiesituation, exempelvis besvär så som stress, nedstämdhet, uppskjutarproblematik och koncentrationssvårigheter.

Trygg på Chalmers
Chalmers ska vara en arbetsplats och ett lärosäte i världsklass. Oavsett om du är student, anställd eller besökare ska du känna dig trygg på våra campus. Vi är varandras studie- och arbetsmiljö och därför har vi tillsammans ansvar för att skapa ett lärosäte vi är stolta över och där vi trivs. Våra campus ska vara fria från diskriminering och trakasserier.
Studera med funktionsvariation
Chalmers erbjuder stöd till elever med särskilda behov, det vill säga fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller dyslexi. 
Stödet planeras individuellt tillsammans med samordnaren för elever med särskilda behov och omfattar tjänster som förlängd tid vid skriftliga tentamen, stöd med anteckningar, alternativa tentamensformer, inspelad litteratur, mentorskap, särskilda programvaror med mera.
IT-support

Alla studenter på Chalmers har tillgång till wifi via Eduroam, överallt på campus. Under den första veckan på Chalmers får alla nya studenter en unik användaridentitet (Chalmers ID) som ger tillgång till Chalmers IT-resurser. Du kommer att kunna installera ett flertal program till din egna dator som du har nytta av i dina studier. 

Exempel på några av de vanligaste programmen är:

  • Microsoft office 365
  • Matlab and Mathematica
  • ShareLaTex

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2022.