Examensarbete

​Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. På högskoleingenjörs- och sjöprogrammen samt på kandidatnivå omfattar det 15 högskolepoäng. På masterprogrammen 30 högskolepoäng. Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. Vi har en hel del internationella studenter på våra masterprogram och många av dem vill gärna göra examensarbete utanför akademin. Det är vanligen två studenter om ett examensarbete, förutom på kandidatnivå där man är flera.

Som stöd i examensarbetet har studenterna en handledare från relevant institution på Chalmers, samt en handledare från den externa parten.

Formalia för examensarbete
Immaterialrätt, patent och sekretess
Exempel på förslag på examensarbete
Kontakter för examensarbete

Publicerad: ti 28 jun 2016.