Samverkan med näringsliv och samhälle i grundutbildningen

Denna sida är till för arbetsgivare som vill få kontakt med Chalmers grundutbildning. För Chalmers är både stora och mindre verksamheter intressanta att samverka med inom utbildningen.

Chalmers vill ge sina studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen och förbereda för deras kommande yrkesliv och genom samverkan koppla teorier som lärs ut till tillämpningar i arbetslivet

Vid allmänna frågor kring samarbete med Chalmers, hör av dig till:
Anette Järelöw
Samordnare arbetslivssamverkan för grundutbildningen
031-772 1544

Annonsera examensarbete kostnadsfritt

Publicerad: ti 28 jun 2016. Ändrad: ti 22 aug 2017