Samverka i program/kurs

​Är du intresserad av att medverka till att öka yrkesrelevans och ingenjörsmässighet i våra utbildningar, är vi intresserade av att få kontakt med dig.
 
Vi tror att du representerar en större eller mindre verksamhet och vill arbeta långsiktigt med samverkan och relationen till Chalmers. Du kanske söker studenter som kan göra examensarbeten eller kanske är du alumn och vill dela med dig av dina erfarenheter från arbetslivet. Genom att koppla teori till praktiska tillämpningar, får vi ökad verklighetsanknytning och yrkesrelevans i våra kurser vilket gynnar både studenter och arbetsgivare. Du kan också medverka i LÖNA – lärare för ömsesidig nytta med arbetsgivare – där lärare från Chalmers besöker arbetsgivare utifrån en enkel modell.
 

Arbetslivssamverkan i program/kurser

Område Elektroteknik, Datateknik, IT samt Industriell ekonomi (EDIT-I).
Område Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik (ASAM).
Område Kemi- och Bioteknik samt Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Tekniskt basår (KFM).
Kontakt: gru-kfm@chalmers.se

Område Maskinteknik, Teknisk design, Automation, Mekatronik samt Sjöfart (MATS)
LÖNA - Lärare från Chalmers besöker arbetsgivare
 

Publicerad: ti 28 jun 2016. Ändrad: ti 22 aug 2017