Anders Forslund, forskare
​​Anders Forslunds forskning syftar till att skapa säkrare och mer bränsleeffektiva flygplan. Foto: Anna-Lena Lundqvist​​​​​

Hållbara fordonsteknologier

Ett hållbart transportsystem kräver nya lösningar för framdrivningssystem och fordonskoncept. Forskningen inom detta profilområde inriktar sig på lösningar för ett energieffektivt transportsystem, som använder förnybara energikällor och inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller andra utsläpp som är skadliga för hälsa och miljö.


Syntolkning: Dekorativ bildPassagerartransporter och godstransporter bidrar till ungefär en femtedel av energianvändningen och de energirelaterade koldioxidutsläppen globalt. Många prognoser tyder på att energianvändningen och koldioxidutsläppen från transporter kan stiga kraftigt i framtiden.

För att ta itu med denna utmaning finns det i Sverige en bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta.
 
Forskningen inom profilen Hållbara fordonsteknologier ska bidra till utveckling av hållbara och energieffektiva fordon. Profilens vision är ett energieffektivt transportsystem, som använder förnybara energikällor utan nettoutsläpp av växthusgaser eller andra skadliga utsläpp. 

Profilområdet Hållbara fordonsteknologier delas mellan två av Chalmers styrkeområden, Energi och Transport.
 

Forskningsområden

Profilen Hållbara fordonsteknologier bedriver i huvudsak forskning och innovation inom fyra områden:

 • Förbränningsmotorforskning
  Forskning inom detta område omfattar förbränningsmotorer och efterbehandlingssystem och syftar till att öka energieffektiviteten och minska avgasutsläppen.
 • El- och hybridfordon
  Detta forskningsområde omfattar hybridmotordesign och -styrning, elmotorer och omvandlare samt energilagringssystem.
 • Fordonskoncept och design
  Forskningen inom detta område omfattar minskat motstånd, brusreducering, avancerade strukturer och material samt underhåll, hållbarhet och robusthet.
 • Fordon i ett systemperspektiv
  Detta forskningsområde omfattar system-, policy- och marknadsanalys, återvinning av fordonskomponenter, emissionsmätningar, bedömning av fordons miljöpåverkan och strategier för hållbar drift.
 

Relaterade forskningscentrum:

CERC - Combustion engine research centre
KCK​ - Compentence centre for catalysis
Swedish Electromobility Centre
CHARMEC - Competence centre for railway mechanics
F3 -  Swedish knowledge centre for renewable transportation fuels
Lighthouse - Maritime competence centre​

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.