Modeller ger kunskap om energieffektiva fartyg

​Fabian Tillig presenterar en modell som gör det enkelt att beräkna ett fartygs bränsleförbrukning på en viss rutt i naturliga förhållanden, det vill säga med hänsyn till vind och vågor. Modellen kan användas för att designa energieffektiva fartyg, lämpade för de förhållanden de ska operera i.
​Forskningen som bedrivs på institutionen Sjöfart och marin teknik bidrar till att uppfylla FNs hållbarhetsmål nummer 7 – Hållbar energi för alla. Detta gör man både genom utveckling av design och drift av fartygen samt genom hållbar energiproduktion.

– Det handlar om att använda befintlig teknik på bästa sätt, och utveckla metoderna – till exempel genom modellering så som mitt projekt handlar om. Det kan även göras genom att utveckla ny teknik såsom segel för stora fartyg. Vi arbetar också med förnybar energiproduktion, speciellt med vågenergi, säger Fabian Tillig.

I januari kommer Fabian Tillig och kollegor från institutionen att medverka på den internationella konferensen Maritime Energy Management, MARENER 2017, som arrangeras i Malmö av The World Maritime University. MARENER har just FNs hållbarhetsmål nummer 7 som tema: Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Fabian Tilligs presentation har titeln Ship energy systems modelling for energy efficient design and operation.
– Vi har utvecklat en generisk modell för fartygs energisystem. Det betyder att vi kan beräkna ett fartygs bränsleförbrukning på en rutt i riktiga förhållanden, alltså med vind och vågor, där vi bara behöver veta fartygstyp och längd/ bredd/djupgående och deplacement (fartygets vikt).

I presentationen visas hur modellen kan användas för att designa fartyg för de förhållanden de ska operera i, och därmed göra dem mer energieffektiva. Modellen kan även användas för att analysera om fartyget i drift körs på rätt sätt.

– Det handlar alltså om ett verktyg för att hitta bästa sätt att designa och driva ett fartyg med de teknikerna vi har. I framtiden kommer vi att använda modellen även för att testa nya tekniker så som segel, säger Fabian Tillig.

Med på konferensen är även kollegan Shun-Han Yang som forskar på utvinning av förnybar havsenergi, närmare bestämt vågenergi som har stor potential att bidra till världens förnybara energiförsörjning. För att tekniken ska bli kommersiellt gångbar återstår ett par utmaningar, bland annat att säkerställa långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet av förtöjningslinor och kraftkablar som används i konverteringssystemet av vågenergi.

– Tillsammans täcker vi alltså både frågan om energibesparing i fartygsbranschen och effektiv energiproduktion, säger Fabian Tillig.


Den internationella konferensen om Maritime Energy Management (MARENER 2017), hålls den 24-25 januari 2017 vid World Maritime University i Malmö. MARENER 2017 är ett forum för både forskare och praktiker att undersöka möjligheter och utmaningar när det gäller havsenergi i syfte att uppnå en energieffektiv och koldioxidsnål framtid för sjöfartsindustrin.


Publicerad: on 07 dec 2016. Ändrad: to 08 dec 2016