Revere Astazero demo januari 2017
​Dollyn som som testades har en egen styrfunktionalitet för att förbättra svängradien i låga hastigheter, samt öka stabiliteten i hastigheter uppemot 80 km/h. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Dolly med egen styrning ökar säkerheten

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med riktigt långa lastbilsekipage. Men hur är det med trafiksäkerheten? På Astazero har en ny funktion testats som gör trailers med dubbla släp stabila.

En krispigt kall januaridag demonstrerar chalmersforskare nya säkerhetsfunktioner för långa fordonskombinationer på Astazero testbana. Två semitrailers kopplas efter en dragbil och totalt mäter ekipaget 32 meter. Så långa lastfordon körs normalt inte på vägarna eftersom de är svårare att manövrera i snäva svängar och kan bli instabila vid snabba manövrar i högre hastigheter. Vid till exempel ett filbyte i 80 km/h kan eftersläpningen i bakpartiet orsaka gungning i hela ekipaget, så kallad bakåtförstärkning.

– Den upplevs som otäck för föraren, och speciellt vid halka, säger Fredrik von Corswant, föreståndare för Chalmers forskningslabb Revere som har hyrt in sig på Astazero för att testa resultaten av forskning och prototyputveckling. Idag har de bjudit in gäster till en demonstration, ett 60-tal intressenter från både Chalmers och industrin är på plats.

För att hantera scenarierna i både låga och höga hastigheter har forskarna utvecklat styrfunktionalitet på den så kallade dollyn – den enhet som kopplas in mellan den främre och bakre semitrailern.
– Med hjälp av styrningen kan vi påverka svängradien och stabiliteten för hela ekipaget, säger Fredrik von Corswant.

Ute på testbanan får åskådarna se det enorma lastfordonet köra i en snäv sväng som kan liknas vid svängen i en normal rondell. Utan den extra styrningen på det bakre hjulpartiet kommer den bakre semitrailern på ett så här långt ekipage att skära snett över refugen i en rondell. Forskarnas styrande dolly får istället lastfordonet att röra sig lite mer som en orm. Den extra styrningen gör att den bakre semitrailern följer dragbilens och den första trailerns hjulspår.

– I högre hastigheter använder vi styrningen i dollyn på ett omvänt sätt och på så sätt kan vi minska risken för bakåtförstärkning.

För att höja säkerheten i 32-meters fordon behöver även föraren ha god uppsikt runt lastbilen. Här kommer teknik som används i utvecklingen av självkörande fordon till pass såsom kameror, laserscanners och radar. Men det finns en utmaning – det går inte att placera dem längst bak på fordonet.

– Åkaren äger ofta lastbil och dolly men inte semitrailern. Vem som helst ska kunna koppla på sin semitrailer på valfri bil, förklarar Ola Benderius, forskarassistent på institutionen för tillämpad mekanik.

– Vi har därför testat att placera kameran på dollyns bakljusramp. Det ger bra sikt bakåt utom när ekipaget svänger men det innebär ändå en avsevärd förbättring av sikten.

Syftet är att ge föraren stöd för att se hela området runt bilen, och på sikt skulle dollyn kunna utrustas med ännu mer teknik.

– Det vore värdefullt att utveckla dollyns funktionalitet ytterligare. Om man kompletterar den med egen framdrivning så kan man skapa en hybriddrivlina som avlastar bilens motor i uppförsbackar och lastbilens motor kanske till och med kan dimensioneras ner.

Ola Benderius passar även på att teckna ett framtidsscenario där dollyn, utrustad med egen framdrivning, styrning och kameror, blir autonom och kan ta över vissa uppgifter från föraren såsom rangering för lastning och lossning inom godsterminalområdet.

En fråga man dock måste ställa är – vill vi ha längre ekipage på våra vägar?

– Det är en bra och viktig fråga. Enligt statistiken sker inte fler olyckor med långa ekipage, snarare tvärtom faktiskt. Utvecklar vi tekniken som gör det ännu säkrare så finns det stora miljöfördelar med att köra ett fordon istället för flera. För de ändamål då järnvägen inte är ett alternativ, så är det bra att vi vidareutvecklar lastbilarna, säger Fredrik von Corswant.ASTAZERO
På testbanan Astazero utanför Borås testas ny teknik för trafiksäkerhet och självkörande bilar. Astazero ägs av Chalmers och SP och kan bokas av alla aktörer i branschen.

Artikeln är tidigare publicerad i Chalmers Magasin, nr 1 2017
Text: Malin Ulfvarson
Foto: Anna-Lena LundqvistÖvre raden från vänster: Fredrik von Corswant, Björnborg Nguyen, Arpit Karsolia, Ola Benderius, Maliheh Sadeghi Kati, Bengt Jacobson. Sittande: Manjurul Islam, Vadiraj Patil.

Sidansvarig Publicerad: ti 28 mar 2017.