Chalmers ansluter sig till Drive Me-projektet

Chalmers ansluter sig till projektet Drive Me – ett unikt, offentligt pilotprojekt med vanliga förare bakom ratten på 100 självkörande Volvobilar.
– Vi är mycket glada över att Chalmers deltar i vårt mål att understryka de samhälleliga fördelarna med autonom körning, säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Car Group. Det vetenskapliga perspektivet är avgörande i vårt arbete med att integrera självkörande bilar i trafiken och positionera Sverige som ledare inom framtidens transportlösningar.
 
Chalmers tekniska högskola ansluter sig till projektets ursprungliga samarbetspartner: Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad i detta unika samarbete som stöds av den svenska regeringen.

Chalmers bidrar med ett vetenskapligt perspektiv på självkörande bilar

– Drive Me ligger helt i linje med vårt mål att vara en akademisk kraft inom automatiska transportlösningar. Vi bidrar med kunskap och forskning till den breda Drive Me-strategin, vilket kommer att vara avgörande för att säkerställa effektiv integrering av tekniska och organisatoriska transportlösningar i framtiden, säger Karin Markides, rektor och vd på Chalmers tekniska högskola.
 
Som vetenskaplig partner i Drive Me stärker Chalmers projektets vetenskapliga aspekt, som nu även kommer att omfatta oberoende forskning och program för att utbilda nya experter.
 
 
–  Partnerskapet i Drive Me gör det möjligt för Chalmers forskare och lärare att vara i frontlinjen av det snabbt framväxande området ”automatiserade transportlösningar”,  en samhällsutmaning som kräver samarbete mellan många aktörer. Trafiksäkerheten blir allt viktigare och kommer att vara ett randvillkor för att kunna förverkliga  automatiserad körning i stor skala. Projektet Drive Me är en stor möjlighet för både forskning och utbildning och vi kommer att kunna bidra med våra internationella forskningsnätverk till projektet, säger Anna Nilsson Ehle, föreståndare för SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers och koordinator på Chalmers Styrkeområde Transport.

Om Drive Me

Drive Me är ett unikt storskaligt pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att trafikera allmänna vägar. Bilarna körs i autonomt läge på cirka 50 kilometer utvald väg i och kring Göteborg. Dessa vägar är typiska pendlarstråk med både motorvägsförhållanden och frekvent köbildning.
 
Projektet startade 2013. De första testbilarna har funnits på vägarna i Göteborg sedan 2014 – och Volvo Cars har nyligen tagit ett stort steg framåt genom att presentera en helhetslösning för självkörande bilar. Pilotprojektet är planerat att dra igång 2017.
 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2015.