Foto av lastbilen för fordonstester på Chalmers-labbet Revere
Lastbilen för fordonstester på Chalmers-labbet Revere har tidigare skänkts av Volvokoncernen, som en del i det långvariga samarbetet mellan parterna.
Foto: Henrik Sandsjö

Avtalet mellan Volvokoncernen och Chalmers har förnyats

​Chalmers och Volvokoncernen har förnyat sitt strategiska partnerskapsavtal för ytterligare en treårsperiod. Elektrifiering och vätgas, automatisering, digitalisering, trafiksäkerhet och cirkuläritet är områden som kommer att vara i fokus under perioden.
Foto av Lars Stenqvist och Stefan BengtssonAvtalet signerades den 29 november av Lars Stenqvist, teknisk direktör på Volvokoncernen, och Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.

– Volvokoncernen är en av Chalmers allra viktigaste samarbetsparter, säger Stefan Bengtsson. Avtalet innebär en fortsättning på vårt omfattande samarbete, som sedan länge innehåller både forskning, utbildning och nyttiggörande. Partnerskapet ger oss kontakt med relevanta frågeställningar, bidrar till vårt nyttiggörande och gör på många sätt Chalmers bättre.

Snabb omvandling inom transportbranschen

Transportbranschen är mitt uppe i en mycket snabb omvandling där elektrifiering, automatisering och digitalisering är viktiga delar.

– För att klara detta behöver vi mer forskning, fler utbildade ingenjörer inom dessa områden och en ständig kompetensutveckling bland våra anställda, säger Lars Stenqvist. Det samarbete vi har med Chalmers är därför viktigare än någonsin inom alla dessa områden.

Det första strategiska partnerskapsavtalet mellan Chalmers och Volvokoncernen ingicks 2009. Därefter har det förnyats i omgångar.

– För oss innebär partnerskapet bland annat att vi får större tillgång till forskare, samtidigt som vi aktivt kan ta del i utformningen av utbildningar för att trygga tillförsel av kompetens i form av både nyrekrytering och fortbildning, säger Lars Stenqvist.

Allt från studentprojekt till internationella forskningssatsningar

Foto av Sinisa KrajnovicLiksom tidigare är styrkeområde Transport värd för partnerskapet.

– Chalmers och Volvokoncernen har lång historia av framgångsrikt samarbete inom allt från studentprojekt och doktorandprojekt till stora nationella och internationella forskningssatsningar, säger Sinisa Krajnovic, styrkeområdesledare för Transport.

Ett exempel är de studentprojekt som Chalmers, Volvokoncernen och starka utländska universitet har genomfört tillsammans under flera år. Ett annat exempel är de forskningssamarbeten som vi och andra svenska aktörer har med partners i Indien och Kina.

– Vi kommer nu fortsätta att stärka vår samverkan inom kompetenscentrum, användning av vår gemensamma forskningsinfrastruktur och forskningsprojekt inom exempelvis Horisont Europa. Det finns stor gemensam potential inom områden som trafiksäkerhet, elektrifiering, forskning om vätgasfordon och cirkuläritet, säger Sinisa Krajnovic.


Text: Johanna Wilde
Foto av signeringen: Mikael Terfors

Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.