Avgasrör på en bil

Arbetar för en hållbar framtid

​På styrkeområde Transport pågår aktivt arbete för att koppla forskningen till FN:s hållbarhetsmål. I november står styrkeområdet värd till ett event under veckan Act Sustainable, och nyligen hölls ett välbesökt lunchseminarium.
Att arbeta för global hållbarhet blir allt viktigare. Styrkeområde Transport satsar därför på att utbilda forskare i hur deras arbete kan kopplas till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Som ett led i detta representerade Transport Chalmers i Vinnovas K3-projekt Agera. Projektet syftade till att använda hållbarhetsmålen som ramverk för att utveckla nya sätt för universiteten att utvärdera och följa upp samarbeten med samhället, och därigenom stärka utvecklingen av ett hållbart samhälle.

– Maria Djupström, som är Chalmers hållbarhetsstrateg, guidade vår ledningsgrupp genom ett antal workshops där vi fick lära oss hur vi ska arbeta med hållbarhetsmålen. Att implementera målen i vår forskning är inte helt enkelt. Vi fick utveckla vårt sätt att se på forskningen, och de aktiviteter vi gör inom styrkeområde Transport, med ”hållbarhetsglasögonen” på oss, säger Sinisa Krajnovic, styrkeområdesledare.
– Ett vanligt fel är att vi gärna relaterar vår forskning till ett eller två hållbarhetsmål, men glömmer att kontrollera om forskningen faktiskt kan vara skadlig i relation till andra mål. Vi måste lära oss att ta med alla hållbarhetsmålen i beräkningen, på samma gång. För oss var det nyttigt att lära oss nya sätt att identifiera hållbarhetsmål – men dessutom såg vi att arbetet med målen också kan vara ett sätt att upptäcka var det saknas forskning.

Leder event under Act Sustainable

Den 16 november står Transport värd för ett event under hållbarhetsveckan Act Sustainable. Utmaningar och lösningar för ett hållbart transportsystem kommer då att diskuteras, under ledning av Chalmersdocenten Frances Sprei. Det blir också djupdykningar i två pågående forskningsprojekt; ett om minskade utsläpp vid vägbyggen, och ett om produktion av nya, miljövänliga batterier för eldrivna fordon. Läs mer om eventet här.​

Att tänka hållbart, och inte minst att aktivt arbeta med de globala hållbarhetsmålen, får allt större betydelse.
– Vi ser att allt fler forskningsfinansiärer, till exempel Vinnova och EU, kräver att forskarna reflekterar över hållbarhetsmålen. På styrkeområde Transport har vi därför redan nu börjat kräva att forskare som söker medel från oss inkluderar en beskrivning av hur forskningen relaterar till målen, säger Sinisa Krajnovic.
– Genom detta, och genom den utbildning vi erbjuder i form av lunchseminarier och workshops, hoppas vi att våra forskare blir väl förberedda att söka framtida extern finansiering – och naturligtvis också att de kan använda sin forskning för att stötta en hållbar utveckling.

Välbesökt lunchseminarium om IT-verktyg

Den 7 september anordnade SO Transport ett lunchseminarium med Maria Djupström. Där presenterades det nya verktyget SDG Impact Assessment tool, ett allmänt tillgängligt IT-verktyg som kan användas för att kartlägga hur exempelvis verksamheter, forskning och utbildning förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen. Verktyget har tagits fram av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, i samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Med hjälp av detta kan användaren själv skatta hur hållbarhetsmålen påverkas av verksamheten eller aktiviteterna. Verktyget kan också användas exempelvis för att ta fram kompletterande information i samband med forskningsansökningar. Läs mer om SDG Impact Assessment tool här.
Vid frågor om verktyget, kontakta Maria Djupström eller innovationsrådgivare Pip Dragonetti.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Pixabay, Mia Malmstedt


Sidansvarig Publicerad: ti 29 sep 2020.