Text in image: Initiative seminar Transportation in the Age of Digitalisation, 26 September 2019

Transportation in the Age of Digitalisation

NOTERA ATT DETTA INITIATIVSEMINARIUM HÖLLS I SEPTEMBER 2019.
Välkomna till styrkeområde Transports initiativseminarium den 26 september 2019.

​Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för morgondagens hållbara, säkra och effektiva transporter. Men med stadigt ökande transportflöden och höga krav på miljö, säkerhet och kompetens finns även utmaningar.
Vilka utmaningar står fordonsindustrin och samhället inför och vilka förväntningar och behov av transportlösningar kommer användarna att ha? Framtidens fordon förlitar sig alltmer på kommunikation och delade data – vilka risker bär det?

På initiativseminariet ”Transportation in the Age of Digitalisation” presenteras frågorna ur flera olika perspektiv. Chalmers styrkeområde Transport bjuder in till en heldag den 26 september. Välkomna till spännande diskussioner om framtidens transportutmaningar!

Programmet och mer information finns på seminariets engelska webbsida >

Kategori Seminarium
Plats: RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset
Tid: 2019-09-26 09:00
Sluttid: 2019-09-26 16:30

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.