Frukostseminarium: Så kan Västsverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn

Ett frukostseminarium om möjligheterna till samverkan för att utveckla marknaden för produkter och tjänster inom elmobilitet i Västsverige. Bland annat kommer två ledande aktörer på området, Volvo Lastvagnar och Siemens, att dela med sig av sina erfarenheter av satsningar på den nya tekniken vad de tror krävs för att snabbt få fram mer elmobilitet.

Arrangör: GAME - Gothenburg Action for the Management of the Environment

Program
  • Så når vi en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Jakob Lagercrantz, 2030 Sekretariatet
  • Erfarenheter och möjligheter med den nya tekniken för tunga transporter. Jonas Odermalm , produktansvarig urbana transporter, Volvo Lastvagnar
  • Vad krävs för att snabbt få fram mer elmobilitet? Henrik Engdahl, produktchef elvägar Siemens
  • RISE presenter sitt nationella uppdrag om elmobilitet och Västsveriges strategiska satsning på elvägar för tunga transporter.  Stefan Pettersson och  Martin G.H. Gustavsson RISE ICT/Viktoria
  • Finansieringsmöjligheter från Vinnova, EU, m,fl., Jonas Norrman för Nätverket GAME
Tid: 14 september kl 08.00-10.00 (frukost serveras från 7.30)
Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Stenasalen
För vem? Alla som intresserar sig för elmobilitet
Kostnad: Gratis

Anmälan >>

Kategori Seminarium
Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Stenasalen
Tid: 2017-09-14 08:00
Sluttid: 2017-09-14 10:00

Publicerad: må 11 sep 2017.