Träbana för tåg

Extern samverkan

​Samarbete med industri, organisationer och offentlig sektor är kännetecknande för huvuddelen av styrkeområde Transports verksamhet. Genom nära interaktion med samhället skapas förutsättningar för en hållbar utveckling, lokalt och globalt.

Samarbete mellan akademi och industri ökar kunskapsutbytet i båda riktningarna. Chalmers har långsiktiga avtal med stora företag och organisationer, och forskarna samarbetar med ett stort antal externa parter där majoriteten är involverad i flera projekt. Chalmers forskare ingår också i nationella och internationella organisationer för inrättande av policyer och standarder. Samarbeten med Science Parks, Chalmers entreprenörskola och andra aktörer i Chalmers innovationsekosystem skapar en utgångspunkt för dessa insatser.
 
Forskningscentrum underlättar och samordnar samarbetet mellan akademi och industrin. För att än mer stärka Chalmers forsknings inverkan på samhället utvecklas ytterligare plattformar för interaktion med näringsliv och samhälle, samt olika sätt att stimulera innovation för att främja nya transportlösningar.

Strategiska partnerskap

Styrkeområde Transport är värd för tre av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapen främjar långsiktigt samarbete med utvalda företag och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut gemensamma riktningar och forma gemensamma agendor.

Styrkeområde Transport är värd för partnerskapen med (läs mer genom att klicka):

Styrkeområde Transports övriga samarbetspartners inkluderar:

Business Region Göteborg
Energimyndigheten​
Göteborgs hamn
Göteborgs stad
NEVS
RISE Research Institutes of Sweden
Scania
Stena Teknik
Schenker
Trafikverket
Veoneer
VTI
Västra Götalandsregionen
Zenseact​

Samarbete med internationella lärosäten

Styrkeområde Transport har också initierat strategiska akademiska partnerskap med fyra prioriterade internationella universitet. Parterna samarbetar i forskningsprojekt, utbyter forskare och ordnar gemensamma workshopar och konferenser. Genom att främja utbyte av forskare och doktorander, kan nya forskningsmöjligheter skapas.

De fyra prioriterade internationella akademiska partnerskapen:Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.