CEVT och Chalmers i brett partnerskap

Forskning, rekrytering och utbildning står i fokus för CEVT:s partnerskap med Chalmers. Partnerskapet har utvecklats i snabb takt – liksom bolaget som på kort tid växt mångfalt.

Chalmers och CEVT inledde sitt strategiska partnerskap år 2018. Då var CEVT ett förhållandevis nytt företag, som hade startats för att utveckla såväl plattformar för bilar som bilar. Partnerskapet blev därför viktigt i en uppbyggnadsfas, och för Chalmers har det varit en givande resa att följa med i bolagets initiala utveckling. Idag inriktar sig CEVT på att utveckla innovativa lösningar för fordon.

I det strategiska partnerskap ingår flera bärande delar, då parterna har gemensamma projekt inom såväl forskning som utbildning och rekrytering. Samarbete på alla nivåer, från ledning till projekt, årliga aktivitetsplaner och gemensamma strategiska avvägningar borgar för ett aktivt och givande samspel och markerar den vikt som partnerskapet ges från både högskola och bolag.

CEVT har kontinuerligt ett stort behov av att rekrytera och vill därför komma i kontakt med Chalmers studenter för att anställa till lediga tjänster och sommarjobb, samt skapa examensarbeten. Chalmersstudenterna uppfattas som väl förberedda och duktiga på att tillämpa sina kunskaper. Det gör dem värdefulla för industrin. På senare tid har CEVT även börjat intressera sig för engagemang i Chalmers internationella studentsamarbeten.

Gemensamma forskningsprojekt har ett stort fokus i partnerskapet, och parterna har också startat gemensamma industridoktorandprojekt. Chalmers och CEVT har projekt inom drivlina och fordonsutveckling, och planen är att starta mellan två och fyra industridoktorandprojekt per år då Chalmers kompetens i att stödja projekten ses som positiv av CEVT. Framöver ses AI och maskininlärning som viktiga forskningsområden. CEVT är också, via partnerskapet, anslutet till SAFER – där forskning inom trafiksäkerhet pågår – samt till Chalmers AI-center CHAIR.

Genom industridoktoranderna höjs kunskapen inom det givna området hos båda parter, samtidigt som CEVT höjer kunskapsnivån inom organisationen och får en allt tydligare koppling till akademin. Personalmobilitet, exempelvis att Chalmersforskare arbetar en del av sin tid hos CEVT, blir också en allt viktigare del av samarbetet.


Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.