Area of Advance Transport Initiative seminar 27 October 2016

Autonomous transport systems - the good, the bad and the unknown


Den 27 oktober hölls initiativseminariet arrangerat av Chalmers Styrkeområde Transport. Ta del av presentationerna och bilder från seminariet  på de engelska sidorna >>

Publicerad: lö 03 sep 2016. Ändrad: on 07 dec 2016