Transport

Vår vision är att bli ett av de ledande universiteten inom forskning och utbildning för gröna, säkra och effektiva transportsystem. Dit når vi genom att skapa samarbete mellan flera transportrelaterade ämnesområden, stärka kopplingarna mellan forskning och utbildning samt ökad samverkan med nyckelaktörer i industri och samhälle. Vår forskning är fokuserad inom tre profilområden.

Publicerad: fr 17 maj 2013. Ändrad: fr 13 okt 2017