Utbildning

​Utbildning inom Chalmers styrkeområde Building Futures fokuserar på tvärvetenskaplig kunskap inom samhällsbyggnadssektorn, och hur framgångsrikt samarbete över gränser kan uppnås. Vi är verksamma inom masterprogram, doktorandkurser och utbildning för yrkesverksamma.


Masterprogram

Challenge Lab
Styrkeområde Building Futures är värd för Chalmers Challenge Lab, där studenter kan göra sitt examensarbete med en utmaningsdriven ansats för ett hållbart samhälle.
 

Utbildning för yrkesverksamma

I utbildning för yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn samarbetar vi med Chalmers Professional Education (CPE). Utbildning genom CPE skräddarsys för att möta organisationers och medarbetares behov av att dels vidareutveckla sig i sina yrkesroller och dels ta sig an de utmaningar och krav på utveckling och innovation som ställs för att skapa morgondagens hållbara samhälle. Utbildningarna är till sitt format och pedagogik anpassade för yrkesverksamma och erbjuds i många fall som poänggivande kurser. De utgör genom sitt format även mötesplatser för utbyte av kunskap inom och mellan företag kring det aktuella ämnesområdet. Läs mer om aktuella öppna utbildningar på deras webbplats nedan, eller ta kontakt med Ronnie Hollsten för ett samtal kring hur en utbildning kan anpassas till just din organisations behov av kunskap och utveckling.
Chalmers Professional Education

Sidansvarig Publicerad: to 24 maj 2018.