Strategiska partnerskap

Styrkeområde Building Futures är värd för följande två strategiska samarbetsavtal:

HSB Living Lab - samarbetsavtal med HSB Living Lab om utveckling av framtidens hållbara boende. En testarena i form av en modulbyggnad på Johannebergs campus utgör ett levande labb med hyresgäster som aktivt deltar i forskning och utveckling.

Ferjefri E39 - genom profilområdet Resilienta infrastrukturer har Chalmers ett samarbetsavtal med norska Trafikverket, Statens Vegvesen, om den stora infrastruktursatsningen E39. Statens vegvesen i Norge står inför enorma väginvesteringar, uppskattningsvis ca 150 miljarder norska kronor. Utbyggnaden av E39 längs kusten från Trondheim ner till landets sydspets kräver exempelvis nya broar och tunnlar förbi åtta fjordar. Nu säkrar Norge kompetens via avtal med Chalmers kring gemensam forskning och kompetensutveckling.

Styrkeområdet samverkar också aktivt med Johanneberg Science Park – en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer. Samhällsbyggnad är ett av Johanneberg Science Parks verksamhetsområden, tillsammans med områdena Energi, Material- & Nanoteknik.

Publicerad: to 22 nov 2012. Ändrad: fr 01 sep 2017