Profilområden

Styrkeområde Building Futures består av följande fyra tematiska profilområden:

Ansvarsfull resursanvändning

En stor del av samhällets material- och energiflöden hör till samhällsbyggandet. Strategier, smarta system och policies för resurssnåla materialflöden är därför nyckelfaktorer för att nå ett mer hållbart samhällsbyggande.

Hållbar stadsutveckling

Världens städer tillhör människans mest komplexa skapelser. De speglar varje tids syn på sociala relationer, tillgänglighet, sysselsättning och kulturella uttryck – och de är i ständig förändring. På så vis skapas den dynamik som både är och utvecklar våra samhällen.

Resilienta infrastrukturer

Genom infrastrukturer utformas och styrs samhällets flöden av människor, information och tankar, material och energi. Effektivt och innovativt utformade system av infrastrukturer är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.
Kontakt: Bijan Adl-Zarrabi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Byggnadsteknologi

Virtuella städer

Inom profilen Virtuella städer utvecklar och undersöker vi beräkningsbaserade gränssnitt, verktyg och processer för framtidens arkitektur och samhällsbyggnad.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.