VirtualCity@Chalmers

VirtualCity@Chalmers

​Tillsammans med Göteborgs stad och Fraunhofer-Chalmers Centrum för industrimatematik har Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad beslutat att anta utmaningen att skapa ett verktyg för virtuell stadsplanering. Projektet VirtualCity@Chalmers samlar expertis inom visualisering, simulering, stadsplanering, datavetenskap och andra forskningsfält, med syfte att bygga en dynamisk och interaktiv plattform för den virtuella staden. En central del i projektet är utvecklingen av en 3D-plattform som möjliggör integrering av olika modeller och data inom en gemensam plattform. I en första projektfas (2018) kommer virtuella tvillingar av Chalmers båda campus Johanneberg och Lindholmen att skapas. 3D-plattformen ska fungera som en arena och experimentverkstad för forskare med vitt skilda perspektiv, kompetenser och intressen. Till detta kommer möjligheter att med hjälp av blandad/förstärkt verklighet (MR/AR) och virtuell verklighet (VR) lyfta användarupplevelsen. I denna process kommer Chalmers enhet för Interaktiv design att medverka, för att säkerställa verktygets användbarhet och tillgänglighet.

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla det till att omfatta hela städer. Efter en framgångsrik implementering av modellerna för Chalmers två campus, kommer projektet att skalas upp till ett virtuellt Göteborg. Vi är övertygade om att vi med hjälp av våra partner, inte minst Göteborgs stad, kan bygga en virtuell stad till stor nytta för forskning, samhällsutveckling och näringsliv.

Läs mer om VirtualCity@Chalmers på projektets hemsida: http://virtualcity.chalmers.se
Logo VirtualCity@Chalmers

Sidansvarig Publicerad: fr 20 apr 2018.