Pollinatörers tillgång till gröna platser – en överlevnadsfråga

​Styrkeområde Samhällsbyggnad delfinansierar popup-parken Bee Connected, som arrangeras av forskningsgruppen SMoG vid Chalmers Arkitektur i samband med satsningen Gothenburg Green World 2016 - ett helt år av gröna upplevelser i Göteborg. Bee Connected blir en av 18 popup-parker som presenteras i juni-augusti på Avenyn med idéer och lösningar för hållbara städer och urbana ekosystemtjänster. 
​En utmaning i stadsutveckling är att kombinera förtätning och kompakta boendemiljöer med ”förgröning”, gröna livsmiljöer som kan leverera ekosystemtjänster. Det vill säga tjänster som grönytor i våra städer producerar helt gratis, med avgörande betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Genom gröna livsmiljöer i staden kan vi inte bara skydda ekosystemtjänster som pollinering, utan också stärka och utveckla dem med nya innovativa lösningar.

Forskningsgruppen The Spatial Morphology Group (SMoG) på Chalmers Arkitektur utvecklar nu en ny metod som syftar till att förbättra bins överlevnadschanser i staden genom att utöka deras tillgång till gröna platser. Något som inte bara skapar bättre förutsättningar för bin, utan också för alla stadens invånare.

Popup-parken Bee Connected vid Gothenburg Green World 2016 blir en del av detta forskningsprojekt och arrangeras i samverkan med landskapsarkitekter på White och Mareld, Beijerinstitutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, inom ramen för det VINNOVA-finansierade c/o City-projektet. 

Popup-parkens gestaltning
För att koppla parken till dess tema – utöka pollinatörers tillgång till gröna platser - är parkens element gestaltade i formen av en hexagon, som är starkt associerad med bin och vaxkakor och som en vanligt förekommande form i naturen. Hexagonerna byggs av trämaterial och genom att placera dessa på varandra i varierande nivåer byggs olika samhällen upp i parken. Dessa staplar fungerar som planteringskärl, sittplats, gångyta eller vattenkärl och skapar en mosaik av växter, örter, vatten och material som är essentiella för pollinatörer och biologisk mångfald. Information till parkens besökare kommer ges på en av parkens väggar och det kommer också finnas en QR-kod kopplad till en webbplats för forskningsprojektet för mer information går att hitta.

Popup-parken kommer synliggöras på Avenyn under 3 juni - 8 augusti som en av 18 parker under Gothenburg Green World.  Efter avslutad utställningsperiod i Göteborg kommer popup-parken att visas i Stockholm under augusti‐september 2016, och året efter även i andra städer.

The Spatial Morphology Group [SMoG]

Gothenburg Green World

Kontakt
Meta Berghauser Pont, SMoG, e-post

Publicerad: on 04 maj 2016.