Syntolkning: Foto med gruppmedlemmar från VirtualCity@Chalmers
Team VirtualCity@Chalmers, (från vänster): Vasilis Naserentin, Bernd Ketzler, Andreas Logg, Salem Habtegaber, Carl Lundholm och Fabio Latino. (Saknas på bilden: Liane Thuvander, Khanh Duy Le, Orfeas Eleftheriou, Dag Wästberg, Gavin Milroy, Luis Almeida, Jorge Gil, Christopher Zangelidis och Agneta Olsson.)
​Photo: Agneta Olsson

Utveckla den verkliga staden i en digital tvilling

​Att skapa ett digitalt simuleringsverktyg för stadsplanering har länge funnits med på forskaren Anders Loggs önskelista. Nu är projektet verklighet och det engagerade projektteamet utvecklas snabbt i såväl omfång som kompetensnivå- och variation, och uppmärksamheten utifrån ökar stadigt.

– Jag har alltid velat arbeta med ett projekt som Virtualcity@Chalmers, förklarar Anders Logg, professor i beräkningsmatematik vid Chalmers och ledare (SOL) för styrkeområde Samhällsbyggnad.

– Mitt forskningsområde fokuserar på matematisk modellering och simulering, och ett projekt som detta ger en utmärkt möjlighet att testa, utveckla och implementera avancerade multifysikmetoder.


Virtualcity@Chalmers är ett projekt med syfte att utveckla en digital simuleringsplattform i 3D-miljö för stadsplanering, i vilken stadsplanerare, arkitekter, byggföretag, forskare och andra intresserade parter ska kunna simulera och visualisera olika förhållanden i stadsmiljöer, förhållanden såsom vindmönster, luft- och ljudföroreningar, placering av träd och buskar, brokonstruktioner, etc. Simuleringsverktyget ska ge möjlighet att testa olika vägval och därmed till att kunna fatta välunderbyggda beslut innan de slutliga planerna fastställs och byggnation startas. Möjligheten att simulera i förväg kommer inte bara att vara ett hjälpmedel i planeringsprocessen utan kan också medverka till bättre kostnads- och tidseffektivitet, och vara en hjälp i utformningen av bästa möjliga levnadsförhållanden i de planerade områdena.


Städer är bland de mest komplexa av människans skapelser, och detta blir tydligt vid skapandet av digitala tvillingar. Behovet av många höga, olika och mycket specialiserade kompetenser i produktionen är påtagligt, och produktionsteamet växer stadigt i både antal och kompetenser.Vasilis Naserentin, forskningsingenjör vid institutionen för matematiska vetenskaper, och som just nu håller på att avsluta sin doktorsavhandling inom "Computational Fluid Dynamics", var en av projektets första medlemmar.
Inom projektet Virtualcity@Chalmers är det min smått komplicerade roll att agera utvecklingsledare och att leda mjukvaruuppbyggnaden. Jag är en del av produktionen men samtidigt är jag också personen som ser till att alla de beslut vi fattar landar och implementeras på rätt ställe inom hela projektet. Jag är personen som försöker placera alla olika små bitar på rätt plats i detta enorma projektpussel.


Teamet består av ett stort antal digitala kompetenser, av vilka produktion och implementering i Unreal Engine (UE) är av stor vikt. Gavin Milroy, teknisk UE-konstnär, utbildare och producent av utbildningsmaterial, med hemvist i Storbritannien, beskriver sin roll i projektet:
 Min uppgift är att stötta teamet vid implementering i UE 4. Det kan handla om experimenteringar, utveckling av användargränssnitt och interaktiv spelmiljö, med flera utvecklingsområden. Jag vill alltid arbeta med team som utmanar gränserna för utveckling inom UE, och Virtualcity@Chalmers ligger i framkant för vad som är möjligt att göra i en kraftfull realtidsmotor. Hur skulle jag inte kunna vara intresserad av ett sådant projekt? Räkna med mig!


Projektet involverar också andra kompetenser. Fabio Latino, projektets designledare, har sin examen inom arkitektur:
Min bakgrund är inom arkitektur, med ett specialintresse för hållbar stadsutveckling. Jag känner att mina kompetenser är mycket användbara inom projektet och jag får också mycket ut av att kunna använda dem i detta. Min roll i projektet är mycket varierande, ena dagen utvecklar jag 3D-kreationer och nästa dag diskuterar jag användarupplevelser i nya funktioner, producerar rörlig grafik eller vidareutvecklar projektets identitet. Jag såg Virtualcity@Chalmers som en spännande möjlighet, mycket för dess flerdisciplinära identitet och dess stora potential inom stadsplanering och -forskning, och så här långt har projektet levet upp till alla mina förhoppningar.


Virtualcity@Chalmers är ett projekt i samarbete mellan Chalmers, Fraunhofer Chalmers Centre och Göteborgs Stad, och det har redan efter mindre än ett års verksamhet, erhållit mycket och ett växande intresse från såväl industri och akademi och på sistone även från nationell media, då Anders Logg intervjuades i TV4:s nationella kvällsnyheter. Anders Logg på TV4:s kvällsnyheter »


Projektet har redan uppvisat en snabb utveckling, men hur långt tror teammedlemmarna att Virtualcity@Chalmers har nått om fem år?


Så här lång har vi lyckats skapa ett kraftfullt kärnsystem som vi fortsätter att utveckla vidare, från dag till dag, konstaterar spelmotorutvecklare Orfeas Eleftheriou.
– Inom fem år är jag övertygad om att vårt projekt kommer att ha expanderat i en sån omfattning att det kommer att påverka det dagliga livet för tusentals människor.


Jag är övertygad om att Virtualcity@Chalmers har en enorm potential att växa, och att utvidgas i flera olika riktningar, säger nivådesigner och mjukvaruutvecklare Luis Almeida, på plats i Portugal. Han fortsätter:
Mina förhoppningar är att vi har kunnat flytta fram positionerna så långt att vi har en solid plattform med flera sammankopplade system, helt enkelt ett fullt fungerande virtuellt ekosystem, vars innehåll kan användas och utforskas av alla som är intresserade.


Att utveckla ett simuleringsverktyg som Virtualcity@Chalmers kräver omfattande resurser, av hög och specialiserad kompetens, tid och finansiella tillgångar, speciellt med projektets uttalade syfte att skapa ett verktyg som kan vara till hjälp i att utveckla städer till väl fungerande områden med goda levnadsmiljöer. Projektets skapare Anders Logg känner sig trygg:
Om fem år vill jag att vårt projekt har erkänts som en viktig öppen plattform för stadsmodellering, -simulering, -visualisering och -planering, inom såväl akademi som industri. Och jag tror att vi, med de tillgångar vi har i våra teammedlemmar och den drivkraft alla involverade besitter, har en unik möjlighet att nå hela vägen.Läs mer om Virtualcity@Chalmers på projektets hemsida: virtualcity.chalmers.se »


Visa ▼

VirtualCity@Chalmers teammedlemmar

Från starten och fram till idag är eller har följande personer varit medlemmar i VirtualCity@Chalmers team:

Anders Logg. Skapare och projektledare av VirtualCity@Chalmers. Professor på Institutionen för Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik, samt Ledare (SOL) för Styrkeområde Samhällsbyggnad.
Liane Thuvander. Docent vid Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, samt vice-SOL för Styrkeområde Samhällsbyggnad.
Vasilis Naserentin. Utvecklingsledare. Forskningsingenjör vid Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik.
Fabio Latino. Designansvarig. Arkitekt. Forskningsassistent vid Institutionen för Matematiska vetenskaper.
Carl Lundholm. Kodning och underhåll för PDE-lösare. Doktorand vid Institutionen för Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik.
Khanh Duy Le. Interaktionsdesigner. Doktorand vid Institutionen för Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign.
Orfeas Eleftheriou. Spelmotorutvecklare. Spelprogrammerare. Specialiteter: Unreal Engine 4, C++, Gameplay och Game Systems programming.
Dag Wästberg. Geodataspecialist. Forskningsingenjör vid Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod.
Salem Habtegaber. 3D-design, film- och videoproduktion och -redigering. Projektassistent vid Institutionen för Matematiska vetenskaper.
Gavin Milroy. Unreal Engine-implementering. Teknisk konstnär Unreal Engine.
Luis Almeida. Nivådesigner. Mjukvaruutvecklare, UE, UDK.
Christoforos Zangelidis. IT-handläggare vid Institutionen för Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik.
Jorge Gil. Forskarassistent vid Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad.
Bernd Ketzler. Projektkoordinator. Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad/Chalmers Industriteknik.
Agneta Olsson. Styrkeområdeskommunikatör. Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad.
Erik Öhrn. Mastersstudent. Chalmers tekniska högskola.
Magne Nordaas. Doktor vid Institutionen för Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik.
Källa: Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: må 07 jan 2019.