E39 logo

Doktorander på Teknologidagene 2017

Chalmers doktorander gjorde en lyckad resa till Trondheim den 23-24 oktober 2017 där de deltog i E39-sessionen på Teknologidagene 2017 - en årlig konferens som arrangeras av den norska motsvarigheten till Trafikverket i syfte att synliggöra forskningsresultat.
​För tillfället är tretton doktorander vid Chalmers involverade i forskningsprogrammet för E39, vägen som förbinder kuststräckan mellan Kristiansand och Trondheim, inom olika ämnen som berör hållbarhet och tekniska lösningar. Leonard Nilsson, Zhenhua Sun, Sabina Karacic och Josef Nilsson presenterade resultat från sin forskning för den norska expertisen inom transport såväl som internationella delegater.
 - "Our PhD students continue to provide excellent research results and I received positive feedback from many conference delegates”. Prof. Robert Thomson, Scientific Coordinator for the Chalmers – NPRA collaboration.

Mer information om E39-projektet finns på https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39
och du kan läsa om Chalmers forskningsinom projektet på http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/buildingfutures/strategic-partnerships/E39/Pages/default.aspx

Publicerad: to 02 nov 2017.