Liane Thuvander – ny profilledare inom Building Futures för området stadsutveckling

​Styrkeområde Building Futures förstärks från hösten 2016 med Liane Thuvander från Chalmers Arkitektur som går in som ny profilledare för området Stadsutveckling/Urban Futures. Vi ställde några frågor till Liane.
Hej Liane! Vem är du?
   - Jag heter Liane Thuvander, är utbildad arkitekt och disputerade 2003 i Arkitektur på Chalmers med inriktning miljövetenskap. Efter en post doc i Tyskland på Institut für industrielle Bauproduktion på universitetet i Karlsruhe, kom jag tillbaka till Chalmers och Göteborg där jag bor med min man och mina två barn. Min forskning på Chalmers Arkitektur handlar om hållbart byggande med särskilt fokus på hur man kan visualisera olika typer av miljö- och geodata som stöd i beslutsfattande både i omvandling av större fastighetsbestånd, i stadsplanering och stadsomvandling, med människan inte minst i centrum. Nu ser jag fram emot att ta med mig detta in i styrkeområde Building Futures.

Vad tilltalar dig med styrkeområde Building Futures?
   - Jag tycker om arbeta över disciplingränser för att möta samhällsutmaningar genom olika arbetsformer och mötesplatser. Det är en utgångspunkt för allt jag gör. Genom att samarbeta mellan olika kompetensområden kan man tillsammans utveckla nya idéer och formulera frågor att jobba vidare med. Det är helt enkelt jättekul och utvecklande på alla plan tycker jag. Inom mitt verksamhetsområde finns kopplingar till alla övriga profilområden inom Building Futures, kanske mest Virtuella städer där vi jobbar för att implementera de verktyg som de utvecklar i sin forskning på Matematiska vetenskaper med flera.

Vilka utmaningar kommer du ta dig an?
   - Jag kommer specifikt bygga vidare på området stadsomvandling och stadsutveckling tillsammans med andra intressenter. Inom exempelvis bostadsfrågan finns en mängd aktörer som kan bidra till den här utmaningen och där vi kan jobba ihop. Även vårdfrågor, med till exempel en åldrande befolkning, de stora renoveringsbehoven och frågor kring medborgardialog, blir viktiga utmaningar för mitt profilområde.

Vad kommer du börja jobba med?
   - En viktig fråga inom samhällsbyggnadsområdet är tillgång till geodata som behövs inom både forskning och utbildning och där vi har möjlighet hjälpa det omkringliggande samhället. Med hjälp av geodata kan man ta fram olika typer av 2D- och 3D-modeller, göra avancerade analyser av stadsrum, och ge underlag för att visualisera och auralisera det ”osynliga” i staden. Både mätbara parametrar som energianvändning, luftföroreningar eller buller, och mer kvalitativa aspekter som till exempel upplevelsen av olika platser. Inom denna fråga kommer vi jobba ihop med Stadsbyggnadskontoret inom Göteborgs stad som äger den relevanta geodatan. I samarbete med dem kommer jag därför att stödja uppbyggnaden av en geodataportal där Chalmers får tillgång till deras data, mot att vi distribuerar den på ett säkert sätt.  Genom att Chalmers forskare får tillgång till den här geodatan kan vi hjälpa staden att möta utmaningar kopplat till stadsplanering och föreslå lösningar.

Vad händer närmast?
   - Den officiella starten för profilen blir den 30 november i samband med ett lunchmöte då jag bjuder in intresserade att komma och brainstorma idéer med mig för att formulera profilens verksamhetsinriktning ytterligare för framtiden. Vi kommer även att ta fram ett nytt namn på området för att tydliggöra nystarten för profilen. Alla är välkomna!

Mer om profilen stadsutveckling/Urban futures (in English)
Lianes personliga profilsida på Chalmers

Publicerad: to 24 maj 2018.