Lars Marcus från Chalmers Arkitektur är 2016 års William Chalmers-föreläsare

​Den 3 november håller Lars Marcus från Chalmers Arkitektur och Building Futures 2016 års William Chalmers-föreläsning: "Stadens svarta svanar – så formas vårt vardagsliv av hur vi bygger städer"
Lars Marcus är disputerade 2000 på KTH och arbetar sedan 2014 fulltid på Chalmers Arkitektur som professor i Stadsbyggnad. Där har han byggt upp forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG) som utvecklar tidigare forskning inom stadsrummets form och dess inverkan på människors vardagsliv i städer. Sedan 2016 är är Lars Marcus också vice styrkeområdesledare för Building Futures på Chalmers.

Hur kände du när du fick frågan om att årets William Chalmers-föreläsare?
   – Uppriktigt sagt visste jag inte vad detta var men kände mig genast hedrad och tyckte inte minst att detta var ett tillfälle att få tala om Stadsbyggnad som ett kunskapsområde med stor vikt och aktualitet till en bredare publik.

Vilka vill du vända dig till i föreläsningen?
   – Jag vill vända mig till den breda allmänheten, detta är frågor som angår alla Göteborgares vardag och där det händer ovanligt mycket just nu. Göteborg är den stad i Sverige som står inför störst förändringar och detta kommer förändra Göteborgarnas vardag. Utifrån det hoppas jag naturligtvis också att någon politiker dyker upp, stadsbyggandet är ett central politiskt instrument för den som vill utveckla samhället och mot bakgrund av att vi de kommande årtiondena skall investera 1000 miljarder på stadsutveckling i Göteborgsregionen finns enorma politiska möjligheter, men då gäller det att man vet vad man gör. Jag hoppas också att i alla fall några forskare från andra fält dyker upp, det finns stor outvecklad potential i forskning mellan stadsbyggnad och andra fält.

Vad kan du berätta för oss om innehållet?
   – Svarta svanar är ju ett vetenskapsteoretiskt begrepp som handlar om att först när det dyker upp en svart svan inser vi att vårt antagande att alla svanar är vita inte var sant. Jag tänjer lite på den tanken här, men idén är att vi i flera avseenden har en föreställning om hur stadsbyggnad och stadens byggda form fungerar och här tror jag att man behöver vända på mycket, visa de svarta svanarna. Till exempel att gatan kommer före byggnaden, närhet före täthet, etc. Det är det jag menar med stadens svarta svanar, vilket jag tänker visa exempel på. Bakgrunden är naturligtvis att detta är jätteviktigt att ha med sig när vi nu står inför ett historiskt stort byggande i Sverige.

Hur förbereder du dig?
   – Naturligtvis har jag mycket i bagaget redan så det särskilt viktiga blir att jobba med hur jag skall presentera detta just i detta fall. Jag ser det som en möjlighet att ta fram lite nya bilder och argumentationskedjor som jag hoppas kan komma till nytta även i andra sammanhang, Det finns tankar om en lite mer utåtriktad bok tillsammans med mina forskarkollegor.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig >>>


Här kan du också läsa Lars Marcus debattartikel i Göteborgs-Posten från 21 oktober 2016 som handlar om Älvstaden kan förändra Göteborg i grunden om vi tar tillvara stadsbyggandets fulla potential >>>

Om William Chalmersföreläsningen
Syftet med William Chalmers-föreläsningen är att hedra minnet av William Chalmers som var direktör i Ostindiska kompaniet och i sitt testamente år 1811 donerade medel till en "industrie-skola" som utvecklats till Chalmers tekniska högskola. Med föreläsningen vill vi på ett populärvetenskapligt sätt  förmedla kunskap om den forskning som bedrivs på Chalmers.

Publicerad: må 14 nov 2016.