FNs globala mål för hållbar utveckling

Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling

​Forskningen inom styrkeområde Building Futures bidrar till hållbar utveckling, inte bara nationellt utan globalt. Nedan har vi samlat några exempel på hur vår forskning förhåller sig till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

  • Hur kan vi minska de negativa miljöeffekterna av vår användning av naturresurser (SDG 8, 11, 12, 13)
  • Ökad delaktighet och välbefinnande i utvecklingen av våra städer (SDG 5, 8, 11, 16)
  • Hur kan vi göra den fysiska infrastrukturen mer effektiv, pålitlig och hållbar (SDG 6,9, 11, 13)
  • Hur modellerar, simulerar och visualiserar vi stadssystem för bättre kunskapsunderlag (SDG 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17)
  • Stöd till nationella kunskapsunderlag i tider med mycket snabb stadsutveckling (SDG 1-17)


Publicerad: on 27 dec 2017.