Tillgängliga boendemiljöer genom AllAgeHub

Styrkeområde Building Futures tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) från Chalmers deltar i samarbetsprojektet AllAgeHub, som nu beviljats projektmedel på fyra miljoner kronor från VINNOVA fördelat på tre år.
AllAgeHub_illustration.jpgAllAgeHubs syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

De medel som VINNOVA nu satsar ska användas till en idésluss som blir navet i den innovationsmiljö som nu ska byggas upp. Dit ska personal, brukare, företag och forskare kunna vända sig med ett problem, en idé, ett behov av samverkan eller liknande.

   ”Detta är mycket spännande nyheter där fokus sätts på en verkligt stor samhällsutmaning som kanske inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar. För Building Futures del innebär det också mycket intressanta kunskapsutmaningar i gränslandet mellan avancerad ICT-teknik och byggnaders rumsliga struktur och arkitektoniska gestaltning, det vill säga hela spektrumet av vad Smart Buildings kan innebära”, säger Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad på Chalmers och vice styrkeområdesledare på Building Futures.

Vinnova_RGB_ram.jpgAllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Utöver Building Futures och Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) från Chalmers ingår för närvarande följande parter i samarbetet:

  • Business Region Göteborg
  • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
  • Göteborgs universitet (centrumbildningarna Age Cap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
  • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
  • Johanneberg Science Park
  • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
  • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
  • Sahlgrenska Science Park
  • Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART)


Besök AllAgeHubs webbplats


Publicerad: må 24 apr 2017.