3D-modell: nytt verktyg för forskningskommunikation

​Chalmers lanserar ett nytt verktyg för forskningskommunikation – en tredimensionell modell av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer. Modellen invigdes 31 maj till trumpetfanfar med många nyfikna gäster och med invigningstal av Liane Thuvander från styrkeområde Building Futures.
​På en stor, liggande skärm är en tredimensionell modell av campus Johanneberg uppbyggd i plexiglas. Med hjälp av belysningen i skärmen kan plexiglaset lysas upp, och forskning med koppling till campus visualiseras. I dagsläget innehåller 3D-modellen animeringar om transport, energi och utveckling av campusområdet.

   – Den här modellen är ett bra exempel på hur man kan synliggöra det osynliga, förklara komplexa fenomen, starta diskussioner eller bara inspirera, sa Liane Thuvander, profilledare inom styrkeområde Building Futures samt docent i arkitektur, i sitt invigningstal.

Fler forskningsområden på Chalmers ges nu möjlighet att utveckla modellen genom att lägga till visualiseringar som på något sätt kopplar till campusområdet. Modellen kan också underlätta att illustrera ett koncept eller en teori kopplat till området.

   – Vi tittar också på lösningar som kan öppna upp för studenter eller andra att göra egna animeringar, säger Jenny Forshufvud, projektledare för 3D-modellen på Chalmers.

Chalmers har under en längre tid arbetat med att utveckla möjligheter för att använda campusområden som test- och demonstrationsarenor. Inom satsningen Five Star Campus är ambitionen att bättre utnyttja campusområdena för forskningskommunikation på olika sätt.

Boid, ett företag med nära koppling till Chalmers produktionsdesign, har byggt modellen och är också ett av företagen som sitter i Johanneberg Science Park. Modellens tillkomst har också involverat Chalmersfastigheter, Akademiska Hus och Johanneberg Science Park som arbetar med områdets utveckling.

Modellen är flyttbar och kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller studiebesök.

Är du nyfiken, kom och testa 3D-modellen i entrén till Johanneberg Science Park, eller kontakta Jenny Forshufvud enligt kontaktuppgifter nedan.

För mer information:  www.chalmers.se/holomap

Kontakt
Jenny Forshufvud, Styrkeområde energi och programledare Five Star Campus
jenny.forshuvud@chalmers.se
Tel 031-772 41 94

Publicerad: on 31 maj 2017. Ändrad: lö 03 jun 2017