Rättvis, grön och tillgänglig stad: Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017

​Hur blir en stad rättvis och samtidigt grön och tillgänglig? Vad är egentligen en rättvis stad? För vem och ur vems perspektiv?  Under Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 den 5 oktober på Världskulturmuseet hoppas vi kunna inspirera och vrida på invanda tankar och idéer.

Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt.

Men jobb och tillväxt existerar inte i ett vakuum utan i relation till alla hållbarhetsdimensioner och i relation till de städer där jobb skapas och tillväxt sker. Så hur blir då en stad rättvis och samtidigt grön och tillgänglig? Vad är egentligen en rättvis stad? För vem och ur vems perspektiv?

Under Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 den 5 oktober på Världskulturmuseet hoppas vi kunna inspirera och vrida på invanda tankar och idéer. Vi hoppas vi kan bidra till perspektiv och inspiration som också kan leva vidare in i samtalen under EU-toppmötet.

Välkommen!

Mer information och anmälan
Kategori Konferens
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg
Tid: 2017-10-05 08:30
Sluttid: 2017-10-05 16:30

Publicerad: on 23 aug 2017.