Händelser: Samhällsbyggnadhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 17 Nov 2017 14:17:04 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Rikard-Sandberg,-CM.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Rikard-Sandberg,-CM.aspxRikard Sandberg, CM<p>Rum SB-S393, plan 3, SB-huset, Sven Hultins gata 6</p><p>​The Work of Construction Site Managers: Problematising Perceptions of Embodied Work Practises</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/VARM-dagen-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/VARM-dagen-2017.aspxVARM 2017<p>Sven Hultins Gata 8, main entrance, V-huset forskning, Campus Johanneberg</p><p>​Årlig arbetsmarknadsmässa på Chalmers för studenter som studerar Samhällsbyggnadsteknik samt Affärsutveckling- och entreprenörskap programmen, i år med Sweco som huvudsponsor.</p>​VARM 2017 går av stapeln den 21 november i anslutning till SB-huset på campus Johanneberg, i SB-multisalen och betonghallen, Sven Hultins gata 8.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Strategidagen-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Strategidagen-2017.aspxCMB:s Strategidagen 2017<p>Chalmers teknikpark, Sven Hultins Gata 9</p><p>​Välkommen till Strategidagen 2017 med temat &quot;Strategier och processer för framgångsrikt innovationsarbete”. Årets strategidag har fokus på hur akademi och näringsliv tillsammans kan hitta vägar för att göra forskningsresultat och innovationer till nytta i företagen. Vilka utmaningar finns längs vägen och vilken inspiration kan vi hitta i  andra branscher?​</p><br /><p>Inspirationstalare<span> </span>Linus Bille,<span> </span> grundare och vd för Eicorn om:</p> <ul><li>Vad karaktäriserar de mest framgångsrika innovationsbolagen?<span> </span></li> <li>Hur är de organiserade?<span> </span></li> <li>Hur har de lyckats – och misslyckats – att göra nya idéer till affärer?<span> </span></li> <li>Vilken inspiration kan vi hitta i andra branscher?<span style="display:inline-block"></span></li></ul> <p><strong>Preliminärt program:<br /></strong></p> <p>12.00 Lunch och välkomnande<br />12.40 Introduktion till dagen
. Bengt Christensson, CMB<br />13.00 Inspirerande inspel från  branschen
<br /></p>   - Från innovation till affär! Linus Bille,  grundare och vd för Eicorn. <br />  - Innovationsförmåga i en projektorienterad bransch. Fredric Norefjäll,  RISE forskningsinstitut. <br />  - Varför behövs en innovationsstrategi? Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus.  <br />14.15 Workshop (inklusive fika). 
I workshopgrupper definierar vi de hinder för innovationsprocessen som finns i sektorn idag. Tillsammans tar vi fram förslag på effektiva arbetssätt som tar vara på goda idéer och innovationer och implementerar dessa i verksamheten.<br />16.00 Vad har vi kommit fram till?
 Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens behov av nya arbetssätt.<br />16.30 Reflektioner och avslutning.
<br />http://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxForskning och innovation för säkert dricksvatten<p>Piperska muren, Scheeleg.14, Stockholm</p><p>​Konferensen för dig som vill ta del av den senaste utvecklingen i Sverige för att säkerställa att säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Såväl ny teknik för dricksvattenberedning som lösningar för att hantera kemiska och mikrobiella risker kommer att presenteras av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter.</p>​<br />DRICKS är medarrangör till konferensen och håller i, samt medverkar i flera av programpunkterna. <br /><br /><a href="http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=sElD6AuZpubLypb6XyoMvA==&amp;ecid=bdPQtRafH+ll303l4PQrEg==&amp;ln=swe&amp;view=category">Anmälan görs via Svenskt vatten</a><br /><br /><a href="http://www.svensktvatten.se/globalassets/utbildning/konferenser-och-seminarier/foi-dricksvatten-2017/program_foidv_171129-30.pdf">Till programmet för konferensen</a><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Wild-Poethics-Exploring-Urban-making.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Wild-Poethics-Exploring-Urban-making.aspx​Anna Maria Orrù<p>SB-H5, lecture hall, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Sven Hutins gata 6, Göteborg, Campus Johanneberg</p><p>Wild Poethics: Exploring relational and embodied practices in urban-making.</p><div>​<span>​Anna Maria Orrù är doktorand på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för stadsbyggnad.</span></div> <span><div>Opponent: Professor Doina Petrescu, Head of Research, School of Architecture, University of Sheffield, UK.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Description</h2> <div>This is a voyage of poethical proportion – poetic, political and ethical. We travel to a fictional Island of Encounters reaching four destinations: Alba (body/curiosity), Agora (fiction/performance), Clinamen (atmosphere/imagination), and Plūris (metaphor/swarming). Our journey’s challenge is two-fold: to generate embodied methodologies in urban-making to approach relational space matters, and to stage space for naturecultures to open up for vibrant materialist relations so as to bypass the hegemonic and paralysing attitude of the Anthropocene. </div> <div><br /></div> <div>Using corporeal imagination and re-enactment modes such as thinking with paper modelled texts, creating fictocriticisms with clouds, using dynamic biomimesis, and mimicking swarms, generates an enlivened relation with naturecultures that gestures the body into becoming a reflective and profound membrane with space, and a more refined medium to reactivate architectural thinking and making. </div> <div><br /></div> <div><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/253030-wild-poethics-exploring-relational-and-embodied-practices-in-urban-making">Läs direkt! <span>Wild Poethics: Exploring relational and embodied practices in urban-making.<span style="display:inline-block"></span></span></a><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Abstract</h2> <div>Nature is not something separated from the city. With this in mind, this research emerges from the act of urban gardening, staging space for naturecultures that reinforce a direct relation to an urban nature. Alternate agencies can motivate ecological mindsets in urban approaches, bypass the hegemonic and paralysing attitude of the Anthropocene and render a more profound relation with the spatial environment. This catalyses a potential in embodied methodologies to generate vibrant materialist relations in urban-making.  </div> <div><br /></div> <div>The research is positioned with a two-fold challenge; urban-making and naturecultures. The aim is to reorientate methodologies in urban-making to approach relational space matters, and promote ecological poethics relevant for practice, research and education. Three thresholds of engagement structure the exploration: the embodied, the relational and the situated. Alongside explorative practices are built up cartographies of theoretical neighbourhoods that provide alternate knowledge generation on individual, shared and collective levels. Experimental embodied interventions are grounded in artistic research through choreographical approaches using Butoh, Body Weather and swarm-behaviour practices. These approaches are set in a voyage-metaphor to a fictional Island of Encounters reaching four destinations. Each encounter unravels a particular perspective into relational and embodied practice: Alba (body/curiosity), Agora (fiction/performance), Clinamen (atmosphere/imagination), and Plūris (metaphor/swarming). A methodological choreography which corresponds with the theoretical cartographies, reveals and opens up for an urban-making founded in situated knowledges to generate a corporeal poethics – poetic, politic, and ethical. As the activated practice unfolds, interventions are supported by their theoretical neighbourhoods nested in feminist spatial practice, vibrant relationscapes, worlding, affective atmospheres, imagination, spatial-temporal in-betweeness and assemblage-thinking. Accompanying each destination are five film essay(s), each pertaining to the particular artistic interventions in the research.</div> <div><br /></div> <div>Using corporeal imagination and re-enactment modes of enquiry such as thinking with paper modelled texts, creating fictocriticisms with clouds, using dynamic biomimesis, and mimicking swarms, generates an enlivened relation with naturecultures that gestures the body into becoming a reflective and profound membrane with space. By encountering and immersing the body in a space/time construct, a critical materiality practice emerges that can infuse urban-making, render the body a more refined medium and reactivate architectural thinking and making. </div></span><div><span><span style="display:inline-block"></span></span> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxVeronica Carlsson<p>SB-H6, Sven Hultins gata 6</p><p>​SME contractors on the stage for energy renovations?</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Claudio-Nageli.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Claudio-Nageli.aspxClaudio Nägeli<p>SB-S393, seminar room, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Building Stock Modeling – Assessing Energy Demand and GHG-Emissions Through Synthetic Building Stocks</p>​Mittseminarium vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi.<br /><br />Kort beskrivning, se engelska sidan.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Anders-Bergström,-Arkitektur-och-samhällsbyggnadsteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Anders-Bergstr%C3%B6m,-Arkitektur-och-samh%C3%A4llsbyggnadsteknik.aspxAnders Bergström, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik<p>SB-H6, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>In-situ testing of floating thermal piles in soft sensitive clay.</p>​Anders Bergström är doktorand på avdelningen för <span>​geologi och geoteknik.</span><br />Diskussionsledare: Peter Bourne, Webb, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal.<br />Examinator: Minna Karstunen<br />Huvudhandledare: Jelke Dijkstra<br />Bihandledare: Saqib Javed<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nashita-Moona.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nashita-Moona.aspxNashita Moona<p>SB-M022, Sven Hultins gata 6</p><p>​Modification of Granular Activated Carbon Filter used in Drinking Water Treatment</p>​<br />Examinator: Professor Britt-Marie Wilén, WET, Chalmers ACE<br />Handledare: Docent Thomas Pettersson, WET, Chalmers ACE<br />Diskussionsledare: Professor Kenneth M. Persson, Water Resources Engineering, Lunds universitet<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxAESOP 2018: Making space for hope<p>Chalmers tekniska högskola, Göteborg</p><p>ACE Department at Chalmers and the department of Conservation at University of Gothenburg, together with Department of Architecture, KTH and Department of Spatial planning, Blekinge Institute of Technology, are pleased to invite you to Gothenburg, Sweden for the AESOP Annual Congress in 2018. This event will offer the opportunity for scholars from Europe, as well as from around the world, to contribute to the exchange of experiences, ideas and knowledge regarding planning in the 21st century, in particular in relation to the congress theme: MAKING SPACE FOR HOPE.</p><div>​</div> <div>Planning is one of the activities – on different levels and in different contexts – striving for better futures. We live in dark times – climate crisis, economic regression, war and conflicts of political, ethnical and religious reasons. What used to be unrecognized by traditional planning debates can be useful to respond to contemporary planning problems. In-between spaces, insurgencies and untold stories can be rethought and re-explored to energize planning debates and practice. The challenges should be considered as triggers for transformations to a sustainable future. Planning should contribute to MAKING SPACE FOR HOPE.</div> <div><br /></div> <div>AESOP Annual Congress is one of the world's largest spatial planning conferences that will now be held in Gothenburg (2018). The research group Urban and Regional Transformations at the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers is arranging the congress together with <span><span>University of Gothenburg, <span style="display:inline-block">Royal Institute of Technology and  </span></span></span><span>Blekinge Institute of Technology<span style="display:inline-block"></span></span>. <a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop">Congress website &gt;&gt;</a><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Scientific and social programme</h2> <div>• Invited keynote speakers</div> <div>• Approximately 20 paper tracks</div> <div>• Round table sessions</div> <div>• Poster presentations</div> <div>• Thematic group meetings</div> <div>• Mobile workshops</div> <div>• Congress dinner</div> <div>• Artistic interventions</div> <div>• …and more</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Important dates</h2> <div>• Call for abstract: October 2017</div> <div>• Abstract submission deadline: January 15, 2018</div> <div>• Notification abstracts: February 28, 2018</div> <div>• Early bird registration deadline: April 30, 2018</div> <div>• Full paper/extended abstract submission deadline: May 15, 2018 </div> <div>• PhD Workshop in Karlskrona: July 5-8, 2018</div> <div>• AESOP 2018 Congress in Gothenburg: July 10-14, 2018</div> <div>• Post Congress Tour, Stockholm metropolitan region: July 16-18, 2018 </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Pre-congress PhD workshop</h2> <div>The PhD workshop will be held on July 5-8, 2018 on an island in the archipelago outside Karlskrona, Sweden. Karlskrona is a small baroque town and a UNESCO world heritage site located in the southeast corner of Sweden and has approximately 65,000 inhabitants. Blekinge Institute of Technology (Department of Spatial Planning) is responsible for the workshop.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Post-congress tour</h2> <div>A three-day Post-Congress tour will take place in the Stockholm metropolitan region on July 16-18, 2018. One-day and two-day alternatives will be offered in the Gothenburg region.</div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2"><span><h2 class="chalmersElement-H2">Congress website</h2> </span><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop" style="font-size:14px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />aeso<span></span>p2018.se</a><br /> </h2></span></div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2">Chalmers contact<span style="display:inline-block"></span></h2></span><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/kristina-grange.aspx">Kristina Grange, Professor of Urban Planning and Design Theory</a><br /><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop"></a></div>