Om Building Futures

Styrkeområde Building Futures arbetar för att möta samhällsutmaningar relaterade till urbanisering och resursanvändning. Fokus ligger på att skapa verktyg för att kunna analysera, utforma och bygga livsmiljöer med människan i centrum i linje med FN:s hållbarhetsmål. Styrkeområdet samlar sin verksamhet i fyra forskningsprofiler utifrån visionen ”Med kunskap och ansvar tar vi oss an utmaningarna inom urbanisering och resursanvändning”.

Sidansvarig Publicerad: fr 21 dec 2018.