Building Futures

Chalmers styrkeområde Building Futures synliggör och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning inom samhällsbyggnadssektorn. Genom utmaningsdriven forskning, utbildning och innovation vill vi göra verklig och märkbar skillnad i övergången mot ett hållbart samhällsbyggande. Målet är en balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors livsmiljöer och omvärld, med hänsyn till miljö, energi och ekonomi: genom enskilda komponenter såväl som de stora systemen, processerna och länkarna däremellan.