Visualiseringar på campus

3D-modell av campus Johanneberg

3D-modell av campus Johanneberg

Nu finns det ett nytt verktyg för forskningskommunikation på Chalmers – en tredimensionell modell av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer.
 
3D-modellen kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller möten.
Du kan också vara med och utveckla den genom att lägga in visualiseringar av din egen forskning, under förutsättning att den på något sätt kopplar till campusområdet. Den kan också vara ett verktyg för dig som ser en möjlighet att använda campusområdet för att illustrera ett koncept eller en teori.
 
Modellen är särskilt bra för att illustrera flöden av exempelvis energi, människor eller transporter, osynliga miljödata såsom partiklar, vind eller väderförhållanden. Endast fantasin sätter gränser!
 
Kostnaden för att utveckla en animering av din forskning varierar beroende på hur komplex den behöver vara. Designbyrån Boid har levererat den mjukvara som finns i 3D-modellen idag och hjälper dig gärna med att utveckla din idé.
 
För att låna eller utveckla 3D-modellen, kontakta Jenny Forshufvud.
 
3D-modellen är framtagen av Styrkeområde Energi men ägs av institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad.

Publicerad: fr 05 maj 2017. Ändrad: fr 01 sep 2017