Relaterade projekt


På Chalmers campus pågår flera andra projekt som konceptuellt ryms under Five Star Campus-paraplyet, men som inte är initierade inom Five Star Campus. Exempel på sådana projekt är:

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg. 
Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.

Kraftcentralen lockar användare från hela världen. I det öppna samarbetet runt den unika anläggningen möts forskare, industri och offentlig sektor i strävan att bidra till en hållbar, klimatneutral framtid. Utifrån noggrann omvärldsanalys styrs verksamheten mot de mest relevanta forskningsfrågorna och utrustningen uppdateras kontinuerligt därefter.

HSB Living Lab 

HSB Living Lab är ett unikt forskningsprojekt och samarbetsprojekt som utvecklas tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ett antal associerade partners. På Campus Johanneberg ska 20–40 studentbostäder uppföras. Samtidigt som bostäderna huserar studenter fungerar de som laboratorium för forskarna. Det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. Mätvärden samlas in via sensorer i huset, där vattenåtervinning, solcellslösning, smarta bokningssystem, elförbrukning och hållbara byggmaterial och komponenter kommer att prövas och utvärderas.

Läs mer om HSB Living Lab

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen planerar att bygga en fastighet bestående av sex huskroppar som skall ”producera” mer energi än de ”förbrukar”. Projektet ligger geografiskt precis utanför Campus Johanneberg men uppfattas redan av många externa och även interna intressenter som en del av det som händer på Chalmers. Inte minst genom att flera av deltagarna i projektet ingår i Johanneberg Science Park och därmed är aktiva i Chalmerssfären.

Challenge Lab stadsutveckling 

Challenge Lab (C-­lab) har utvecklats under 2013 och satt igång under våren 2014 inom området hållbar mobilitet och transport på campus Lindholmen. C-­lab är ett initiativ där masterstudenter tar sig an framtidens globala utmaningar i samverkan med industri och samhälle. Tanken är att C-lab nu ska utvecklas och etableras även på campus Johanneberg. Möjligheter kommer då att kunna utvecklas för att låta studenter inom C-lab ingå i projekt inom ramen för Energi på Campus och på så sätt ytterligare öka samverkan mellan akademi och näringsliv.

Läs mer om Challenge Lab

Solar Decathlon

Under 2013 deltog ett stort antal arkitekt- och ingenjörsstudenter som Sveriges enda tävlande lag i en internationell husbyggartävling i Kina med starkt energi- och miljötänk. Chalmers ska ställa upp i tävlingen igen och driva husbygget som ett CDIO-projekt. Huset ska sedan tas tillbaka till Chalmers och ställas upp på campus på tillfälliga bygglov. Projektet ska ingå i Challenge Lab.

ElectriCity Next

Som en förlängning till ElectriCity-projektet planeras en mindre kommunikationslinje att sättas i drift inom campus Johanneberg och till närliggande kunskaps- eller kommunikationsnoder. Denna buss skulle kunna utgöra en länk i en intermodal nod från ElectriCity och bidra till att knyta ihop campus Johannebergs olika delar, utan att störa med buller eller lokala utsläpp. Kommunikationen kan också knyta ihop Chalmers Johanneberg med exempelvis Sahlgrenska, Astra Zeneca och Korsvägen. Precis som i fallet med ElectriCity kan det bli aktuellt att bygga ihop transportmedel med fastigheter och deras energisystem. Projektet är i förstudiefas, finansieringen för förstudiefasen är klar och projektledare ska engageras så snart det är möjligt. Styrgruppen för projektet leds av Alf-Erik Almstedt.

Publicerad: må 18 maj 2015. Ändrad: fr 01 sep 2017