Utbildning för hållbar produktion

Utbildning är ett viktigt verktyg för att uppnå hållbarhet. Människor runt om i världen inser att nuvarande ekonomiska utvecklingstendenser inte är hållbara och att allmänhetens medvetenhet och utbildning är nyckeln till att flytta samhället mot hållbarhet.

Vårt ansvar gentemot framtida generationer är att erbjuda utbildning om hållbar produktion som håller högsta klass. Vi vill skapa en solid grund för eleverna där kreativitet och nya innovationer spirar! Därför erbjuder vi ett brett utbud av master- och doktorandprogram tillsammans med regionala, nationella och internationella forskarskolor.

Vill du prova på att forska?

Vi har nu lanserat Chalmers Production Research Associate-program. Programmet gör det möjligt för begåvade studenter från våra masterprogram att få viss forskningserfarenhet eller på annat sätt stödja en forskare. Programmet är inspirerat av "Undergraduate Research Opportunity Programs" som ofta finns på amerikanska universitet.

Är du nyfiken på att bli student?

Produktionsrelaterade kandidat- och masterprogram lockar cirka 2 200 helårsstudenter till Chalmers. ​Utbildningarna inom området produktion berör fyra huvudområden:

  • ​maskinteknik
  • automation & mekatronik
  • teknisk design
  • industriell ekonomi samt ekonomi och produktionsteknik.

Innovation och nytänk uppmuntras i masterprogrammet Produktutveckling. Foto: Carina Schultz​​

Läs mer om hur du söker till Chalmers här.


​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jun 2021.