Gruppbild i Zoom från Manuela-projektmöte
Granskningsmöte över Zoom. Från Chalmers deltog Lars Nyborg, Eduard Hryha och Terpsithea Ketegeni.​​​​​

Lyckad granskning av europeiskt projekt om additiv tillverkning i metall

Efter arton månaders arbete var det dags för den Europeiska kommissionens första granskning av Manuela-projektet om additiv tillverkning i metall. Återkopplingen från utredarna var mycket positiv och visar att projektet är på rätt spår.​
Projektet Manuela (Additive Manufacturing with Metal Pilot Line), med 20 partners över hela Europa, har som mål att utveckla och driftsätta en öppen europeisk pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning (AM) av metall. Projektet startade 2018 med Chalmers som koordinator.
Under granskningen under våren 2020 blev det tydligt att engagemanget är stort inom hela konsortiet, både vad gäller nya digitala lösningar, nya material, optimerade bearbetningsprocesser, automatiseringskoncept och utveckling av avancerade applikationer. Jag är verkligen imponerad och ser nu fram emot att nå det slutliga målet med en ”one-stop”-anläggning för hela Europa, säger projektkoordinator Lars Nyborg.
I slutskedet kommer pilotanläggningen att valideras genom ett antal industriella fallstudier som täcker ett brett spektrum av applikationer inom fordon, flyg, energi och medicin.

Första version av projekthandbok
En av projektets huvudleveranser är en projekthandbok som ska användas i kontakten med framtida kunder. Den första versionen finns nu tillgänglig för nedladdning och kommer att uppdateras regelbundet parallellt med utvecklingen inom projektet. Handboken ger bakgrund och information om pilotanläggningen, berättar om vilka tjänster som erbjuds samt om nyttoaspekten ur kundperspektiv.


FAKTA
  • Additiv tillverkning (3D printing) i metall möjliggör tillverkning av avancerade prototyper och funktionella komponenter med bland annat ökad designfrihet och kortade ledtider. 
  • Manuela är ett fyraårigt Horizon2020-projekt (2018-2022) och ett av de största projekten inom additiv tillverkning i Europa med en budget på 175 MSEK. 
  • Pilotanläggningen bygger på två pulverbäddbaserade tekniker för AM: Laser Powder Bed Fusion (LPBF) och Electron Beam Melting (EBM).
  • Manuela består av ett konsortium av industriella slutanvändare och leverantörer (material / pulver, AM-hårdvara, kvalitetsövervakningssystem, programvara, automatisering och efterbehandling) samt forskningsinstitut med fokus på metallprint via pulverbädd.
Kontakt​
Lars Nyborg, projektkoordinator

Sidansvarig Publicerad: må 02 nov 2020.