Virtuella utvecklingslaboratoriet

Kreativitet och nytänkande i 3DI det virtuella utvecklingslabbet ges forskarna tillgång till de senaste visualiseringsteknikerna, i en inbjudande och kreativ miljö. Instit​utionen för industri och materialvetenskap på Chalmers är värd för labbet. De rustika lokalerna tillhandahåller en innovationsmiljö där forskare från områdena tillverkningsprocesser, produktionssystem och produktutveckling samarbetar med industrin för att utveckla nya virtuella verktyg och metoder. 
 
Morgondagens industrier behöver använda fler virtuella utvärderingar i sin utveckling av nya produkt- eller tillverkningskoncept för att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga på en global marknad. Detta laboratorium stödjer den förändringen. Det virtuella utvecklingslabbet är därför även tillgängligt för externa aktörer utanför Chalmers. Vill du testa dina idéer för nya produkter, alternativt hur en produkt på bästa sätt ska tillverkas eller återvinnas, är du varmt välkommen att kontakta oss​


Karta och adress


Välkommen!
 Sidansvarig Publicerad: on 18 apr 2018.