Här visar Leonard, högskolestudent i maskinteknik, hur VR-teknik, dvs virtuell verklighet, kan användas för att öva in en ny monteringssekvens.​​​​​​​

Stena Industry Innovation Laboratory

Välkommen till en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar. 


 

Vill du veta mer och kanske även besöka labbet? Gå in på vår webbplats https://www.sii-lab.se/

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har satsat 21 miljoner kronor på Chalmers för att tredubbla den etablerade verksamheten i det tidigare Chalmers Smart Industry Lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. Det tidigare labbet har döpts om till Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, och blir en nationell resurs som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar. Det nya labbet är placerat på Chalmers campus Lindholmen, i universitetsbyggnaden Patricia.


Läs mer om Stenastiftelsens satsning på Chalmers labb för industriell digitalisering.

Modern 5G-teknik gör det möjligt att snabbt kommunicera mellan maskiner, produkter, robotar och människor. Labbet motsvarar väl de koncept som finns inom den tyska produktionssatsningen Industrie 4.0, som bygger på koncepten ”Internet of Things”, molntjänster och avancerad produktionsteknik. Förväntade effekter är extremt snabb och enkel kommunikation mellan produkter, maskiner, människor och affärssystem men även kraftig effektivisering av kommunikationen mellan olika steg i produkternas värdekedjor.

 

Fyra demonstratorer

I labbet finns fyra olika demonstratorer som alla belyser digitalisering och industri 4.0. De två första demonstratorerna handlar om kommunikation och presentation av data. De övriga två handlar om hjälpmedel för operatörer i form av träning, simulering och robotar.

 

Minifabriken 4.0

Denna demonstrator visar hur kommunikationen i en fabrik kan se ut i framtiden. Industrin har idag ett flertal olika IT-system för planering, order, instruktioner etc. I framtidens fabrik vill man kunna koppla ihop allt och även kunna visa trender och analyser för att lättare kunna planera och ändra i systemet. Demonstratorn binder ihop sensorer med affärssystem på ett smart sätt genom en så kallad IoT-plattform (IoT – internet of things). 


 
Cloud Computing
Cloud computing betyder att man samlar in data, gör någon typ av analys eller beräkning av denna i molnet och sedan skickar tillbaka resultatet. Detta kommer visas i form av ansiktsföljning. En kamera känner igen ett ansikte genom att samla in en massa punkter. Dessa punkter samt robotens position skickas till molnet där detta beräknas. Om människan flyttar sig skickas ny data till molnet som säger till att roboten skall flytta sig. I och med att ny teknologi som 5G används går det snabbt och säkert att göra sådana beräkningar.

 
Kollaborativa robotar
Demonstratorn visar ett antal kollaborativa robotar och vad dessa kan användas till i framtiden. En kollaborativ robot är en robot som kan stå i en öppen miljö och jobba ihop med människan. Mer forskning behövs för att dessa robotar verkligen skall vara säkra och att samspelet mellan människa och robot skall bli bättre. Demonstratorn belyser även vikten med att göra ett bra förarbete redan när produkten ritas och utvecklas. Om detta görs bra är det lättare att automatisera sammansättningen när den väl skall produceras.

 
Simulering och träning med hjälp av VR och AR teknologi
VR och AR teknologi pratas det mycket om men vad är det för skillnad och vad kan teknologierna användas till? Denna demonstrator visar lite olika exempel på teknologier och användningsområden när det gäller AR och VR teknologi. Bland annat kommer det finnas möjlighet att testa virtuell montering och gå runt i labbet virtuellt.


​Skiss över de olika stationerna i labbet.

Den nya utrustningen ska ge användarna kunskap om digitaliserad produktion och förståelse för hur, när och var man kan använda de nya digitala verktygen. Det handlar bl.a. om hur produkter, maskiner och människor skall kunna kommunicera med varandra och med andra system.


 

Tanken är att utrustningen skall användas i såväl undervisning som forskning och industrisamarbeten. Det innebär att laboratoriet bl.a. kommer att vara tillgängligt för studenter inom maskin- och mekatronikprogrammen på Chalmers Lindholmen. Men även samarbete med forskare inom informations- och kommunikationsteknik och forskare som jobbar med integration mellan människa och maskin förväntas. Chalmers ser också fortsatt fram emot att hälsa industriföretag hjärtligt välkomna in i miljön.


 

Exempel på forskningsprojekt som är knutna till labbet

  • Demonstration- och testbädd inom smart digitalisering för automation med människan i centrum
  • Strategier för global montering (GAIS) 2
  • DIG IN - DIGitaliserat välbefINnande
  • Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig)
  • MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan
  • AKTA - Automatisering av Kitting, Transport och Montering
  • Edig

Information om projekten finns i Chalmers databas för forskningsprojekt.


 

Besök SII-Lab

Vill du besöka SII Lab (studiebesök, rundvisning, information etc) kontakta
Administratör Paula Arhanto​
E-mail: paula.arhanto@chalmers.se
Tel: 031- 772 1187

 

Kontaktinformation

Om du är intresserad av att delta som partner i labbet, kontakta projektledare 

Docent Åsa Fasth-Berglund
E-mail: asa.fasth@chalmers.se
Tel: 031-772 36 86


 

Karta och adress​


 

 
Forskargruppen inom Människa-Automationsoptimering har som syfte att anpassa automation för varje människas behov. I forskargruppen ingår:

Åsa Fasth-Berglund, forskningsledare. Har fokus på relationen mellan kognitiv och fysisk automation.
Sven Ekered, forskningsingenjör. Har fokus på undervisning och drift av SSI Lab.
Per Nykvist, forskningsingenjör med fokus på robotik.
Sandra Mattsson, doktorand. Har fokus på interaktion mellan människa och automation.
Magnus Åkerman, doktorand. Har fokus på informationssystem och informationsstruktur.
Malin Karlsson, doktorand. Har fokus på XPlec för mätning av effekten av automation och IKT implementation.
Pierre Johansson, industridoktorand. Har fokus på globalisering och standardisering av informationshantering.
Dan Li, projektanställd med fokus på kunskapsdelning.
 
 

Nyfiken på att läsa mer om vårt SII-Lab?

Ta del av våra nyheter om SII-Lab.
​​

Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.