3 sticklingar på tillväxt
​​​​
Foto: Daniel Hjalmarsson, Unsplash​

Grundläggande kompetensområden

Den strategiska satsningen på produktionsforskning på Chalmers från 2009 har lett till att universitetet nu har en mycket god bas att arbeta vidare utifrån när styrkeområdet Produktion utvecklar verksamheten för att ta sig an kommande utmaningar. De grundläggande kompetensområdena är utgångspunkten för nya profilområden och aktiva forskningsfält.

Tre grundläggande kompetensområden

De tre kompetensområdena representerar tre olika vinklar av produktionsteknik. Alla tre är beroende av produktivitet och resurseffektivitet. Konkurrenskraft är den naturliga och bakomliggande drivkraften för akademisk och industriell forskning inom området.

Hållbara tillverkningsprocesser

Inom det här kompetensområdet finns en excellens inom miljömässigt gynnsamma tillverkningsprocesser som är både resurs- och energieffektiva för såväl traditionella som nya material. Här inhämtas kompletterande kunskap från Lunds tekniska högskola. Exempel på underkategorier är additiv tillverkning (via kompetenscentrumet CAM2), komponenttillverkning och funktionella ytor, mikro-tillverkning, multifysiska metoder och processutveckling samt processmodellering och nya material.
 
Kontaktperson
Prof Lars Nyborg
+46-31-772 12 57
  

Hållbara produktionssystem

Här ligger kompetensinriktningen på utveckling och drift av resurs- och energieffektiva, högpresterande produktionssystem och människovänliga arbetsplatser. Det finns en hög kompetens gällande automatisering och samverkan mellan människan och automation i branschöverskridande industriella tillämpningar. Även digitalisering av industrin, omvandling av stora datamängder till värdeskapande data och kommunikation/uppkoppling, service och underhåll samt virtuella produktionssystem är i fokus.​

Kontaktperson
Prof Johan Stahre
johan.stahre@chalmers.se
+46-31-772 12 88 


Hållbar produktutveckling

Här finns excellent kunskap gällande metoder och verktyg för systemteknisk och plattformsbaserad utveckling av produkter som är hållbara och robusta genom hela produktens livscykel. Ett stort fokus ligger på modellering, simulering och optimering i kombination med stöd för beslutsfattande.​ Några underkategorier rör konstruktion för montering, demontering och återtillverkning, robust konstruktion och variationssimulering samt upplevd produktkvalitet.

Kontaktperson
Prof Rikard Söderberg
+46-31-772 86 17

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.