Produktion – för hållbara industrier i en digital era

Chalmers styrkeområde Produktion inriktar sig på uppkopplad och hållbar produktion. Fokus ligger på nya resurs- och energieffektiva processer för tillverkning och utveckling av nya produkter och produktionssystem. Forskningen tar fram kunskap och nya verktyg inom modellering, simulering och optimering i kombination med stöd för beslutsfattande i nära samverkan med industrin. Styrkeområdet är framträdande inom industriell digitalisering med värdeförädling och optimering av informationsflöden vilket kopplar till såväl tillverkningstekniker som produkter, fabriker, automationslösningar och framtidens goda arbetsmiljöer.

Sidansvarig Publicerad: to 26 jan 2023.