Plastic tree

Styrkeområde Materialvetenskap

Chalmers Styrkeområde Materialvetenskap förenar excellens och relevans och täcker ett brett perspektiv. Det antar globala utmaningar inom energi, hälsa, konstruktion och transport ur ett materialperspektiv och inkluderar alla viktiga områden inom avancerad materialforskning: teori och modellering, syntes, karaktärisering och utvärdering. Styrkeområdet utgörs av ett starkt vetenskapligt nätverk som sträcker sig över flera institutioner och inkluderar världsledande excellenscentrum och forskningsprogram, såväl som extern samverkan med samhälle och industri. Vår strategiska forskningsmiljö inom materialvetenskap påverkar även Chalmers utbildning på alla nivåer.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jul 2022.