Jämställdhetsstudie presenteras i RunAn

​Varför stannar inte kvinnorna inom akademin? Det undrar WiSE, Women in Science, som med stöd av tre styrkeområden beställt en studie om könsbalans. Studien presenteras i RunAn den 1 december.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här!

Chalmers brottas, liksom många andra arbetsplatser, med frågor om jämställd rekrytering. Och en trend är tydlig: Ju högre upp på karriärstegen, desto färre är kvinnorna.

– Efter doktorandnivån verkar det vara ett stort hopp till nästa steg – andelen kvinnliga postdoks är mycket lägre än andelen kvinnliga doktorander. Vi i WiSE undrar om inställningen till en akademisk karriär är olika mellan kvinnliga och manliga doktorander, och om den ändras över tid, alltså från början till slutet av doktorandperioden, säger Sabine Reinfeldt, projektledare i WiSE, docent på Signaler och system samt en av profilledarna i styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik.
– Vi behöver ökad kunskap för att komma tillrätta med problemen. Idén till den här studien uppkom för ett par år sedan, men vi har inte haft möjlighet att genomföra den själva. Det var först efter att jag träffat Ivan Mijakovic på Livsvetenskaper och teknik som frågan tog fart, och han samt två styrkeområden till – Samhällsbyggnad och IKT – gick ihop för att stötta studien. Då kunde vi anlita Helena Stensöta, som är docent på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, och tidigare konsult på Chalmers för jämställdhetsfrågor.

Studien vill utreda hur selektionsprocessen från doktorand till fortsatt akademisk karriär går till. Den bygger på intervjuer med ett 20-tal doktorander från fyra institutioner som alla finns representerade i de stöttande styrkeområdena: Signaler och system, Data- och informationsteknik, Tillämpad IT och Matematiska vetenskaper. Doktoranderna har fått svara på frågor om exempelvis varför de drogs till att börja doktorera, vad som är positivt och negativt med att vara doktorand, hur man ser på en framtida akademisk karriär och hur handledarrelationen ser ut. Särskilt fokus har lagts på just relationen mellan handledare och doktorand, berättar Helena Stensöta:
– Vi har också intervjuat handledare för att få en uppfattning om hur denna relation kan se ut, från båda hållen, säger hon.
– Jag kan inte säga mycket om resultaten från studien ännu, eftersom vi just analyserar data, men det verkar inte vara några större skillnader mellan kvinnliga och manliga doktorander, vilket är lite oväntat. Men med det sagt finns ett antal punkter som doktoranderna pekar på som viktiga för att förbättra attraktiviteten inom akademin.

Vid seminariet den 1 december, 09.00-12.30, kommer resultaten i sin helhet att presenteras och diskuteras i en panel med representanter från olika områden. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor om studien och delta i en mingellunch.
– Jag hoppas att både män och kvinnor kommer. Det är viktigt att ha en blandning så att vi når ut brett i organisationen. Det här är angelägna frågor som berör alla, inte minst de som är delaktiga i rekrytering av seniora forskare, säger Sabine Reinfeldt.

Seminariedagen ska inte ses som en avslutning, utan snarare ger studien underlag att arbeta vidare med. Studien är också en integrerad del av jämställdhetsarbetet på Chalmers, vilket jämställdhetssamordnare Johanna Andersson kommer att berätta mer om.
– Vi tror att relationen mellan handledare och doktorand har en stor roll i vad doktoranden får för inblick i en akademisk karriär, och därför är det viktigt att jobba med resultatet i handledarforum och annat handledarutvecklingsarbete. WiSE kommer att diskutera resultatet vidare och vill påverka jämställdhetsarbete på institutions-, styrkeområdes-, och ledningsnivå. Vi hoppas på stor genomslagskraft av resultaten, säger Sabine Reinfeldt.
– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Andelen kvinnliga professorer har ökat svagt under senare år, men ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Jag tror inte att Chalmers är sämst bland de tekniska högskolorna, men vi måste ändå blir bättre på att rekrytera kvinnliga seniora forskare. Man pekar ibland på att vi har så få kvinnliga sökande, men om industrin lyckas rekrytera kvinnor – varför lyckas inte akademin?

FAKTA Om WiSE

Women in Science (WiSE) har funnits sedan 2010, med visionen att skapa ett dynamiskt och inspirerande nätverk för kvinnor inom akademin.
WiSE uppkom genom ett samarbete mellan Signaler och system och MedTech West. En av grundtankarna är att vi behöver se människor som är lika oss själva, men tagit ett steg längre i karriären, för att själv enklare visualisera vår egen väg till en högre position. Därför bjuds kvinnliga professorer in till seminarier, där de pratar om sin forskning och om sin väg till den position/roll som de har idag. Till dessa seminarier är alla välkomna, såväl män som kvinnor. Läs mer om WiSE.

Text: Mia Malmstedt
Foto på Sabine Reinfeldt: Oscar Mattsson


Sidansvarig Publicerad: må 07 nov 2016.