SkinResQU i projekt om printad hud

​Tänk att kunna skriva ut mänsklig hud i 3D-skrivare. Hud som kan användas för transplantation eller som modell vid test av produkter. Nu startar ett projekt som vill göra detta till verklighet.
​På SkinResQU – Centrum för hudforskning vid Göteborgs universitet och Chalmers – och på 3D Bioprinting Center har det tvärvetenskapliga projektet just dragit igång. Initiativet kommer från Paul Gatenholm, professor i biopolymerteknologi vid Kemi och kemiteknik och expert på just 3D-bioprinting, som också står som projektledare. Han ansökte om anslag från Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation steg 1 – och fick det.

Marica Ericson är föreståndare för SkinResQU, och hon gläds åt projektet.
– Det här ligger helt i linje med den verksamhet som vi ska arbeta för, eftersom det representerar och samlar forskare från både industri och akademi kring experimentell hudforskning. Det har stor betydelse för vår framtida forskningsverksamhet och inriktning, och vi hoppas på stora synergieffekter, säger hon.

Bakgrunden är vår åldrande befolkning och ett allt större behov av testmodeller för behandling av hudrelaterade sjukdomar som framför allt drabbar äldre. Hudcancer är den cancerform som ökar mest, med 35 000 nya fall varje år. Kroniska sår till följd av diabetes drabbar cirka 50 000-80 000 patienter varje år, och orsakar stort lidande. Dessutom kostar såren samhället cirka fyra-fem miljarder kronor årligen.
Idag används djurhud, syntetisk hud eller donerad human hud för forskning som syftar till att behandla åkommor eller utveckla nya hudnära produkter. Men dessa modeller är inte tillräckliga. Mänsklig hud och djurhud skiljer sig stort, och dessutom finns direktiv med krav på att ersätta djurförsök med nya metoder. Sedan 2013 är det också förbjudet att använda djurförsök för tester av kosmetika i Europa.

Transplantation av hud – till exempel vid brännskador – är ofta komplicerat, mycket smärtsamt och kräver noggrann eftervård. Att kunna skriva ut mänsklig vävnad, utifrån biomaterial och humana celler, skulle därför även i dessa sammanhang vara av stor betydelse.

Projektet samlar bred kompetens från akademi och industri: Chalmers, Göteborgs universitet, Plastikkirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset, SCA Hygiene, Oriflame, Fraunhofer, Medibiome och APTAB – som ska representera ett nordiskt biomaterialkonsortium – finns alla med i laguppställningen. Gruppen ska också utökas med nya medlemmar som Mölnlycke Health Care, SP och Linköpings Universitetssjukhus.
– SkinResQUs roll i detta är att bidra med nätverk och kompetens kring hudforskning. Vi ska också agera mötesplats. En stor del av vår insats initialt kommer att vara att arrangera en internationell workshop som äger rum i november. Där ska världsledande forskare på området samlas, berättar Marica Ericson.
– Vi har en kick-off med alla parter den 8 juni på Biotech center. Då ska vi bilda arbetsgrupper, för att sedan arbeta vidare med att bland annat inventera industri- och forskningsbehov och kartlägga det internationella läget för tekniken.

Ett starkt konsortium ska bildas, och detta konsortium ska sedan utforma en ansökan för Steg 2. Samtidigt pågår ett flertal student- och mastersprojekt för att ta fram experimentella resultat för hur tekniken ska kunna implementeras.
– Vi hoppas kunna bidra till ny teknik som leder till minskat behov av djurförsök för att testa och utveckla produkter. Dessutom kommer projektet att generera helt ny kunskap kring huden. Huden är ett komplext organ och är en livsviktig barriär mot vår omgivning. För att kunna printa riktig hud, måste vi förstå detta organ bättre. I förlängningen hoppas vi kunna bidra till metoder och tekniker som inte bara minska lidande och förbättrar livskvalitet, utan också sparar samhället stora belopp. Det känns mycket spännande att jobba med detta, sammanfattar Marica Ericson.

FAKTA SkinResQU
SkinResQU är ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum för nyskapande experimentell hudforskning. Centrumet startades 2010, och hade då sin grund i ett forskarinitierat nätverk.
I dag omfattar SkinResQU cirka 10-15 seniora forskare och deras forskargrupper. SkinResQUs roll är att stimulera samverkan och koordinera större forskningsansökningar. Centrumet hjälper också till och arrangerar större internationella konferenser och möten, samt är aktiva inom utbildning både på grundläggande nivå och forskarnivå.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Mats Tiborn. På bilden: Sandra Ferreyra Vega, masterstudent bioteknik, Matteo Amoroso, plastikkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt professor Paul Gatenholm.

Publicerad: ti 31 maj 2016. Ändrad: on 01 jun 2016