Nytt samarbetsprojekt för en biobaserad samhällsekonomi

Ett gemensamt initiativ på Chalmers med ett grönt samhälle som mål. Två styrkeområden – Livsvetenskaper och teknik och Energi – som arbetar tillsammans. I mars var det kick-off för den nya satsningen ”En mikrobiell produktionsplattform för en biobaserad samhällsekonomi”.
Bild 1: Kick-off   Bild 2: Från vänster: Christer Larsson, Simon Harvey och Stavros Papadokonstantakis.
Sverige planerar att vara fossilfritt år 2050. Hur kommer detta att lyckas? Som en del i att nå miljömålet har Chalmers startat ett två-årigt initiativ med fokus på en biobaserad samhällsekonomi. Det övergripande målet med initiativet är att kunna ersätta tidigare fossilbaserade produktionsmetoder med hållbara alternativ baserade på förnyelsebara råvaror.

Intresset var stort när professor Jens Nielsen, från styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik, och professor Lisbeth Olsson, från styrkeområdet Energi, officiellt inledde samarbetsprojektet. Båda ser programmet som en möjlighet att göra en gemensam satsning mellan två styrkeområden på Chalmers inom ett forskningsområde där Chalmers är nationellt ledande.
 
– Biobaserad samhällsekonomi är ett område med stor betydelse för samhället, där Chalmers har omfattande styrkor, och vi är glada för att kunna samverka i ett gemensamt initiativ, säger Lisbeth Olsson.
 
En biobaserad samhällsekonomi betyder att vi har en ekonomi där produktionen av kemikalier, bränsle och material kommer från förnyelsebara råvaror i stället för olja. En mikrobiell produktionsplattform innebär en plattform att designa, utföra och utvärdera processer från mikroorganismer och enzymer för att kunna producera dessa olika typer av ämnen. En sådan plattform är en processtyp av stor betydelse för utvecklingen av en biobaserad produktionsplattform.

Chalmers har en betydande forskningstradition och verksamhet inom området biobaserad samhällsekonomi. På Chalmers finns både världsledande forskare och infrastrukturen, till exempel i form av fermentorer. Satsningen ger också möjligheter till ett tvärdisciplinärt samarbete.

– Det här projektet blir en fantastisk möjlighet att profilera den starka forskningsverksamhet som finns på Chalmers och kommer på samma gång att samordna olika forskningsaktiviteter, säger Jens Nielsen.

Efter introduktionen på kick-offen fortsatte professor och projektledare Christer Larsson med att informera om organisation, vision och infrastrukturen, speciellt fermentorerna på laboratoriet.  Docent Stavros Papadokonstantakis presenterade andra delar av plattformens infrastruktur som Ekonomisk modellering samt Processdesign och utvärdering. Stavros Papadokonstantakis kommer att bedriva arbetet tillsammans med professor Simon Harvey och Yun Chen.

Christer Larsson berättade att programmet ska arrangera olika typer av aktiviteter, seminarier och kurser. Syftet är att skapa kännedom om olika kompetenser och bädda för samarbeten som är nödvändiga för att utveckla en biobaserad ekonomi.

– Jag kommer också att verka för att initiativet blir känt och är öppet för samarbete med både forskare vid andra universitet och med intressenter inom industrin, säger Christer Larsson.

Målet med plattformen blir att utveckla processer och utvärdera om vissa biobaserade produktionsprocesser har förutsättningar att vara bärkraftiga i jämförelse med fossilbaserade motsvarigheter. Programmet kommer också att kunna identifiera essentiella steg i olika processer och se om vissa parametrar är mer känsliga än andra.

 


FAKTA
Läs mer om Styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik här
Läs mer om Styrkeområdet Energi här

Läs mer om professor Jens Nielsen här
Läs mer om professor Lisbeth Olsson här
Läs mer om professor Christer Larsson här
Läs mer om docent Stavros Papadokonstantakis här
Läs mer om professor Simon Harvey här

 

Sidansvarig Publicerad: fr 27 mar 2015.