Styrkeområde Livsvetenskaper och Teknik

Vi utför grundforskning såväl som skapar tekniska lösningar för Life Science-sektorn, vilket inkluderar hälso- och sjukvård, livsmedelsindustrin, och bioteknikindustrin. Vårt arbete bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle, där bioteknik används för hållbar produktion av bränslen, kemikalier, och material. Våra forskare deltar också aktivt i vidareutvecklandet av nutrition, liksom diagnos och behandling för att hjälpa vårt samhälle att gå från behandling av sjukdomar till att förebygga desamma.

Publicerad: to 20 dec 2018.